pondělí 13. února 2012

Celý biosvět opět míří v únoru na veletrh BioFach do Norimberku. Stěžejním tématem je udržitelnost, hlavní zemí Indie


BioFach 2012 se  uskuteční  od 15. do 18. února 2012. V Norimberku se opět sejde biosvět v celé své rozmanitosti. Očekává se znovu kolem 2 500 vystavovatelů a 44 000 odborných návštěvníků.
Na veletrhu se podobně jako v minulém roce představí i členové PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců. „Na BioFachu budou moci účastníci ochutnat kravské biosýry, biomáslo i biotvarohy z farmy Filoun pana Šourka z Plav. Produkty za Svaz faremních zpracovatelů představí Ivan Hrbek. Na českém stánku budou mít zastoupení výrobky také Jana Jiráska ze statku Tilia, Tomáše Vrány z Biofarmy Juré, řeznictví Bohumila Kusáka nebo produkty Pavla Dobrovolného ze Dvora Ratibořice,“ sdělili za Svaz PRO-BIO Kateřina Nesrstová a Milan Kouřil. Česká expozice se  představí na stánku číslo 340 v hale číslo pět. Na party, která doplní expozici tuzemských ekologických sedláků, by neměli chybět ani zástupci ministra zemědělství. Měli by se v Norimberku objevit ve středu 15. února 2012 stejně jako účastníci zájezdu pořádaného PRO-BIO Svazem ekologických zemědělců.

Udržitelnost biohnutí
Patron celosvětové veletržní rodiny BioFach, organizace International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM), a národní odborný sponzor veletrhu BioFach, Svaz ekologického potravinářství (BÖLW), obrátí v roce 2012 pozornost na ekologické, sociální a ekonomické otázky trvalé udržitelnosti v rámci oboru. Letos se  konkrétně zaměří na znaky opravdového udržitelného potravinářství a definici  jednoho ze základních témat biobranže, tedy udržitelnost.
 „Udržitelnost je pojem, který by v těchto dnech nejraději proklamovalo celé hospodářství. Ale znamená to nutně, že se skutečně hospodaří způsobem, který zajistí příštím generacím budoucnost, v níž stojí za to žít? Spotřebovávají se přírodní zdroje jenom v takovém rozsahu, v jakém budou trvale k dispozici? Na cestě k tomuto ideálnímu stavu je biobranže prokazatelně dál než konvenční zemědělství a potravinářství. Ale: Tato výhoda pro naši společnost musí být vědecky podložena a srozumitelně sdělována. To má totiž pro stále více lidí nesmírný význam,“  uvedl Jan Plagge, prezident svazu Bioland.
Zelený punc pro obchod?
Ekologické zemědělství nabízí se svými rozmanitými výkony ucelený a hodnověrný systém udržitelnosti. „Takové hospodaření se nedá omezit pouze na ekologickou stopu emisí CO2 části sortimentu. A už vůbec se nehodí k tomu, aby dodávalo “zelený punc“ sortimentům nebo obchodním řetězcům. Protože v jádru jde o následující otázku: Jaké zemědělství potřebujeme pro přežití naší planety? Hlavní výzvou bude komunikovat, co biobranže nabízí jako protějšek a věrohodnou alternativu kampaní velkokoncernů včetně tzv.  Greenwashingu,“  říká Princ zu Löwenstein, předseda představenstva svazu BÖLW. 
S otázkou udržitelnosti je politika a ekonomika konfrontována více než kdy jindy. Pro průkopníky biobranže byla tato otázka ve všech svých rozměrech vždy spjata s požadavkem na každodenní jednání. Je však třeba řešit nové ekologické, sociální, ekonomické a kulturní výzvy. „Jak můžeme dále rozvíjet udržitelnost v biobranži? Které aspekty musí být prohloubeny a jak mohou ekologicky hospodařící podniky s uplatněním témat udržitelnosti úspěšně obstát vůči konvenčně hospodařícím podnikům,“ klade důležité otázky Markus Arbenz, jednatel federace IFOAM.
Poptávka spotřebitelů po bio vytrvale roste
Celosvětově stále přibývá zákazníků, kteří se rozhodují pro bio – ať už u potravin, kosmetiky či oblečení. BioFach, vůdčí světový veletrh biovýrobků, a paralelně se konající Vivaness, vůdčí veletrh přírodní kosmetiky a wellness, jednou za rok shromáždí mezinárodní aktéry branže ve veletržním areálu NürnbergMesse. Zemí roku 2012 bude Indie.
Veletrhy BioFach a Vivaness představují celosvětově největší burzu pro výměnu vědomostí a informací. V roce 2011 navštívilo opět více než 8 000 zainteresovaných odborníků přes 150 akcí kongresu. Stěžejní téma roku 2012 „Udržitelnost v biohnutí“ se posune do popředí pozornosti nově zřízeného Fóra udržitelnosti. Všechny speciální sekce veletrhů BioFach a Vivaness umožní výměnu informací, a to v rámci následujících sedmi fór: Forum specializovaného obchodu, Fair Forum, Gastro Forum, Textil Forum, Vivaness Forum, Forum vína. Kromě toho se mohou návštěvníci ze všech koutů světa – v roce 2011 bylo zastoupeno 131 národů – opět informovat na četných firemních prezentacích.


Žádné komentáře:

Okomentovat