čtvrtek 3. prosince 2015

Třetí den v Paříži: Česko chce zastavit fosilní dotace, praxe je ale jiná. Dosavadní systém nefunguje.

Praha / Paříž Česká republika se přihlásila k Deklaraci k reformě dotací pro fosilní paliva.1 Dotace na fosilní paliva stojí za třetinou emisí skleníkových plynů a proto je potřeba celý systém revidovat, vypočítává deklarace. Připojilo se k ní čtyřicet zemí světa od USA přes Německo až k těm nejvíce ohroženým změnou klimatu jako Samoa, stejně jako desítky firem včetně Tesca nebo Unileveru.
Ekonomiku fosilních paliv dnes na konferenci v Paříži nevybíravě zkritizoval James Hansen, přední světový klimatolog a bývalý ředitel Institutu vesmírných studií NASA. Ten upozornil, že jednotlivé závazky států a systém trhu s uhlíkem (cap and trade) nepřinesou potřebné výsledky.

středa 2. prosince 2015

Ekologičtí zemědělci chtějí rovný přístup – na welfare požadují stejnou podporu jako jejich konvenční kolegové

Ještě lepší podmínky pro chovy zvířat v ekologickém zemědělství, rozvoj živočišné výroby v EZ a konkurenceschopnost ekosedláků? Stát dává najevo – děkujeme, nechceme.

Ekologičtí sedláci se obávají, že podmínky1 nastavené pro příští rok v oblasti welfare budou mít negativní následky pro další rozvoj ekologického zemědělství v ČR. PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců upozorňuje, že welfare v ekologických chovech má rozhodně smysl a je třeba jej dále podporovat a rozvíjet – ať už jde o pastevní způsoby chovu, zpevněná krmiště či přístupy k napáječkám vody nebo venkovní výběhy pro prasata apod.

neděle 15. února 2015

Nový metodický přístup k prokazování nelegálních aplikací pesticidů —nepovolené přípravky v EZ i přestřiky

Tři sta odborníků ze státní správy i z univerzit se na únorové konferenci v Brně seznámilo s novými možnostmi odhalování nezákonných praktik při používání přípravků k ochraně rostlin. Zástupci Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) jim představili novou metodiku, která za pomoci citlivějších přístrojů pomůže snáze odhalit nesprávnou aplikaci pesticidů mj. i ze vzorků odebraných přímo na polích.

Plošný zákaz užívání mědi v zemědělství výrazně omezí rozvoj ekologického vinohradnictví v Evropě

IFOAM EU žádá Evropskou komisi, aby bylo užívání mědi v ekologickém vinohradnictví zachováno ve stávajícím rozsahu, dokud nebude nalezena jiná účinná alternativa.

IFOAM EU ve svém dopise Evropské komisi ze dne 19.12. 2014 upozorňuje na dopady, které může mít plánované celoevropské zpřísňování užívání prostředků na ochranu rostlin, a to zejména mědi
a jejích derivátů, na rozvoj ekologického vinohradnictví. Měď je v současné době jediným z povolených prostředků, kterým lze účinně redukovat plísňová onemocnění v ekologickém systému vinohradnictví. Pokud dojde v blízké budoucnosti k jejímu plošnému omezení bez možnosti využívat alternativních řešení, bude zásadně ohrožen rozvoj ekologického vinařství v Evropě.

Stane se schválení evropské směrnice o GMO impulsem k zahájení kvalifikované diskuze v Čechách ?

Členské státy se nyní mohou sami rozhodovat, zda na svém území budou pěstovat geneticky modifikované plodiny či ne. Ekologičtí zemědělci v souvislosti s novým EU nařízením o geneticky modifikovaných plodinách upozorňují na absenci věcné veřejné diskuze, neochotu státu hledat alternativní řešení jako náhradu za dovážené GM plodiny a možnost vytváření GMO free zón jako nástroje pro snížení možnosti kontaminace i šanci pro upevnění a rozvoj regionů.