čtvrtek 27. června 2013

Tip nejen pro kuchaře: Topinambury čili židovské brambory, zdravé a chutné. A můžete jich mít hned až celou tunu

w: cs: Creative Commons
přisuzování zachovejte licenci
Nabízím ekologicky pěstované topinambury,1000 kg,10 kč/kg, kvalitně uskladněné, tvrdé.

Kontakt:
Zdeněk Kittler,588 21 Velký Beranov 239,tel.776 71 05 49

Sháňka po ekologickém seně. Kdo prodá 300 tun?

Seno. Legální fotografie z fotobanky www.pixmac.cz
Poptávka pro členy PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců. Pokud máte k prodeji větší množství ekologického sena, cca 300 tun, sdělte cenu včetně dopravy Ing. R. Serynkové, na tel.: 00420 603367513
Podrobnosti o poptávajícím http://www.blondbreeding.cz

středa 26. června 2013

Řezaná lusko-obilná senáž k mání

Tele - legální fotografie z fotobanky www.pixmac.cz
Marcela Černá nabízí letošní bio produkci řezané lusko obilné senáže: Baleno kulaté balíky 150 cm.

V případě zájmu kontaktujte: 
Ekofarma Staré Sedlo 40
348 02 Bor u Tachova 

Bioseno od pana Koňáka nejen pro koňáky

Rolička legální fotografie z fotobanky www.pixmac.cz
Z luk v ekologickém režimu je k odběru 25 ks kulatých balíků bio sena. (Balík 150 cm).
Kontakt: 
David Koňák 
ředitel společnosti Vjce.cz
Nedokončená 1618 
190 00 Praha 9 
IČO 27428559 
tel. 00420739500320 

Jahody bez chemie na stůl váš nebo vašich zákazníků

Sbíhají se vám sliny? Sladké, krásné a ekologicky pěstované jahody nyní nabízí Kristina Nowotná za 75 Kč /kg. Přijeďte si pro ně na farmu Karlíkova vila do Poděbrad. (Mánesova 197/II) - licensed picture from Pixmacthis image is licensed

středa 19. června 2013

Produkty členů Svazu PRO-BIO na festivalu Ekologikum

Co má společného šamanský byznysmen, prodejce mýdlových ořechů a blogerky bojující za světový mír?
To vše pochopíte na Fóru Ekologikum, které se uskuteční v sobotu 6. července v Brně, v rámci pátého ročníku Global chill-out festivalu s názvem EKOLOGIKUM.
Na festivalu EKOLOGIKUM se propojí různé proudy vědomí. Můžete se těšit na přednášky zajímavých osobností, které dělají svou práci srdcem a podělí se o svůj příběh. Praktické workshopy vás pohltí do společného tvoření a potkáte lidi, které za normálních okolností neuvidíte. Co je spojuje? Radost ze sdílení a pohybu na vlně pozitivní a zdravé energie života. 
Na fóru vystoupí například Petr Václavek – obchodník, filosof a iniciátor projektu Nové bohatství, hledačka alternativ a majitelka firmy Tierra Verde – Nataša Foltánová, která propaguje myšlenku domácností bez chemie především svými produkty Yellow & Blue. Těšit se můžete také na mladé blogerky Jana Černou a Karolínu Dobrovskou, které píšou o tom, co je baví, a to je krása těla i ducha na svém blogu jakorybička.cz.
Program Fóra Ekologikum se dotýká všech oblastí života, namátkou: zdravé potraviny, Zero waste – odpady a jejich maximální využití, ekologický design a architektura, sdílení zdrojů či kontaktní rodičovství. Na workshopech se například naučíte jak využít hlínu ve stavebnictví nebo jak si sami vyrobit (home-made.cz) základní produkty domácí hygieny např. zubní pastu..
Festival EKOLOGIKUM se uskuteční nedaleko centra Brna, v krásném prostoru Malé Austrálie u řeky Svratky, v termínu 5.-7. července 2013. Můžete se těšit na skvělý hudební program, tři dny projasněné zvukovou září od ambientu a chill-outu přes reggae, až k world music. Čekají na vás čajovny, masáže, tanec, jóga, dílničky pro děti, divadlo a jarmark lokálních prodejců, jejichž produkty mají příběh. Atmosféru doplní vizuální vjemy z dekorovaných prostor festivalu, výstav výtvarníků či vystoupení performerů a ohnivá show.
O občerstvení se postarají partneři festivalu – restaurace zdravého životního stylu Rebio ve spolupráci se Svazem ekologických zemědělců PRO-BIO, který podporuje trh s biopotravinami v ČR.
Více informací o festivalu a programu Fóra Ekologikum najdete na webových stránkách www.chill-out.cz, aktuality můžete sledovat na www.facebook.com/ekologikum.
Vstupenky jsou v předprodeji pouze v Brně (Indies,T.I.C. Brno, DPL, Chajovna, Brána k dětem) nebo můžete využít formuláře pro objednání vstupenek na stránkách festivalu.

Ekologické zemědělství a homeopatie: Životaschopná alternativa k rozšířenému chemickému průmyslu

V zemědělství se plodiny neustále stříkají jedovatými prostředky. Rostliny žijí ve sterilním prostředí (jako takové je také jediné, ve kterém mohou žít), a tak nemají možnost vy-tvořit si jakýkoliv typ obrany. Výsledkem je, že jsou stále slabší a slabší a potřebují více a více péče. S rostlinami se děje to samé jako v medicíně, kdy zneužívání antibiotik ničí jakýkoliv obranný systém člověka a musí se používat více a častěji léky na úkor přirozeného zdraví.

Komplexní přístup

Homeopatie pečlivě studuje a zkoumá všechny vlivy a spolupracující faktory, které se podílí a ovlivňují stav nemoci. Nejdříve identifikují příčinu disharmonie v těle a zaměří se na posílení obranných schopnost jedince. Homeopatické přípravky jsou primárně určeny k působení v hloubce každého organismu, který posílí a stimuluje k udržení zdraví. Každý organismus v nemoci vyžaduje svoji léčebnou informaci, která zahrnuje všechny stávající příznaky a i příznaky minulé, vliv okolního prostředí, genetické zatížení a chování subjektu, taktéž jeho psychiku.
Homeopatie nikdy neléčí jen symptom, ale hledá celkové, vše zahrnující vyvážení funkcí, které sebou přináší uzdravení a také všechny druhotné symptomy, spojené s primární patologií. Ekologické rovnováhy (jak v těle, tak v životním prostředí) může být dosaženo pouze prostřednictvím podáním takového přípravku, které stimuluje tělo k reakci na zranění v jeho vlastním životním prostředí a napomůže tak k uzdravení.
Homeopatické přípravky pouze stimulují k léčebné reakci.
Je však chybou si myslet, že podání například dusíku v potencované podobě, pomůže dnes již téměř sterilní půdě bez stopy humusu a mikrobiální činnosti, ke zvýšení výnosu pěstovaných plodin.

Půdu je třeba oživit

Zemědělci se ptají, proč mají používat tyto prostředky, když se jim nezvýší výnos, když aplikace těchto prostředků do půdy má tak malý účinek.Dokud zemědělci nepochopí původ a filozofii homeopatie, budou vidět jen málo výsledků. Je důležité si připomenout, že v zemědělství nejde pouze o zvýšení výnosů, ale také o udržení a ochranu půdního fondu pro další generace. Půdu je potřeba nejdříve oživit a revitalizovat. Obnovit činnost půdních mikroorganismů. Pěstovat vhodné plodiny tak, aby se jednostranně půda nevyčerpávala.

Nelze si myslet, že forma takzvaného bio-hospodaření je postačující k obnově značně biologicky vyčerpané půdy. Jen zdravé, na humus bohaté půdě, lze pěstovat zdravé a odolné plo-diny. Nestačí tedy jen bio-hospodařit. Je třeba zaměřit se i na půdu, ve které plodiny pěstujeme. Jen tak zkrátíme tento ozdravný proces půdy. Tedy úko-lem číslo jedna je umožnit plodinám růst ve zdravém prostředí. Následně ubude škůdců (kteří si přirozeně vybí-rají oslabené plodiny) a chorob a rostli-ny tak budou odolnější a vytvoří si při-rozenou ochranu.

Alternativa

Homeopatie jako věda, která se zabývá i zemědělstvím, může být životaschopnou alternativou k všeobecně rozšířené-mu procesu chemického průmyslu. Je to příležitost pro lidi, kteří nechtějí vidět pole jako sterilní substrát pro pěstování hybridních rostlin chráněných prostřednictvím systematického vyhlazování všech „nepřijatelných― organismů. Homeopatie nabízí alternativu pro ty, kteří chtějí snížit ve svém hospodaření neustálé podávání jedů. Homeopatie nabízí metody léčby a kontrolu přirozeného fungování těla, které si samo vytvoří prostředky na svoji obranyschopnost.
Aby to bylo možné, je potřeba a nejen žádoucí, ale také nutné, aby organismus (ať už rostlina či zvíře) reagoval v rámci vyváženého ekosystému. Jed-notlivec musí být schopen úspěšně rea-govat na řadu faktorů (klima, voda, půda, výživa, struktura...) a zemědělec je musí brát v úvahu.
Je nutné si uvědomit, že používáním vhodných druhů sadby, pěstováním, mícháním odrůd, meziplodin a rotace plodin, sledováním stavu půdy (jak organické, tak anorganické složky a její struktura), udržováním humusu, také využitím veškeré péče nutné pro udrže-ní rovnováhy ve vlastním ekosystému, se maximálně omezí nadbytečné použí-vání chemického ošetření a zvýší se biologická hodnota plodin.

Narušený ekosystém

Zemědělec si často neuvědomuje skutečnost, že chemickými postřiky způsobuje díru v ekosystému, a že ji brzy zase něco vyplní. Neví, že tím postřikem pravděpodobně také zabíjí dravce jako přírodního a přirozeného nepřítele škůdce. Neví, že tak brání přirozenému výběru. Jedinou věc, kterou vidí, je mšice nebo plíseň, proti kterým se musí bojovat všemi dostupnými prostředky. Zemědělec pravděpodobně ani neví, že jsou plodiny dost možná nateklé vodou a citlivé z důvodu přebytku dusičnanů v půdě způsobené přemírou nevhodné-ho hnojení za vidinou vyšších zisků.
Zemědělské plodiny byly omezeny na výrobu průmyslového typu, ve kterém je rostlinné společenství slabé a „rozmazlené ― a mohou přežít pouze prostřednictvím drahých ochranných chemických prostředků. (viz „Světové hospodaření“ na konci)
Homeopatie na druhé straně k tomuto vybíjení, má prostředky, jak povzbudit a stimulovat zevnitř prostřednictvím harmonického vývoje rostliny v rovnováze ve svém vlastním ekosystému, který je přirozeně stabilní a chrání se ve vztahu k malým změnám životní-ho prostředí.
Použití homeopatie se neslučuje s používáním dalších chemických látek, ale právě použitím malého množství dávek, které působí pouze na daný problém a bez dalších vedlejších účinků.

Znečištění vod

Některé herbicidy brání rozvoji pěstování některých druhů plodin po celá léta. Další hrozbou je znečištění spodních vod způsobené nadměrným hnojením a dalšími chemickými látkami, které tak kolují v celém ekosystému planety.
Pesticidy, které končí ve spodních vodách, také zůstávají právě tam, kde byly použity a to na ovoci a zelenině. Rezi-dua pesticidů na potravinách je ožehavý problém, který se stále zlehčuje. Statistiky v celé Evropě i v zahraničí ukazují na přítomnost toxických látek v zemi v různých procentuálních hodnotách. I když je přísná legislativa, všeobecně se tyto nařízení nerespektují. Mnoho látek má tzv. „intervaly ― od 15 -20 dní, a přitom se provádějí postřiky klidně jeden až dva dny před sklizní. Například saláty se stříkají a sklízejí denně. Desítky postřiků proniknou ovocem či luštěninou, kterou mají chránit před hmyzem a škůdci, a tam zůstanou, dokud se ne-dostanou na náš jídelní stůl. Toto je tragická realita: každý den desítky různých chemikálií. Různé bolesti hlavy, pocity slabosti, zvracení nebo boleti kostí jsou způsobeny těmito látkami, aniž bychom toto věděli. (v plodové vodě již vědci odhalili přítomnost 212 toxických látek). Kolik nádorových onemocnění způsobují tyto látky jako aktivní přispívající faktory.
Toto není jediný důsledek používání škodlivých látek v zemědělství. Stejně důležitá je kontrola kvality biologických produktů země, a to je bohužel zcela ignorováno odpovědnými orgány. Ne-dbalé zacházení nebo jinak špatně ředěná chemická hnojiva, jak je běžně používáno v naprosté většině případů, mění procentuální složení konečných postřiků.
Nejčastější poškození je obsah vody v plodinách. Rostliny mají zvětšené a oteklé plody, které těší výrobce vzhledem k výraznému nárůstu hmotnosti (zvýšení podílu vody odhalili ti, kteří například prodávají sušené plody). V závislosti na „zavodnění― plodů se liší i další mikro-faktory jako je obsah esenciálních aminokyselin a také minerálních látek. Zvýšený obsah dusičnanů je příčinou mnoha lidských a zvířecích nákaz. Tyto změny způsobují nízkou kvalitu potravin, co se nutričních hodnot týče, a také výrazně omezují schopnost obrany proti vnějším vlivům jako škůdcům či chorobám.

Chemický koktej v jídle

Zdravotnické koncerny vydávají studie na doporučené množství mikro a makro prvků, které jsou nutné pro „zdravé ― fungování lidského organismu a prevenci chorob. Přestože se stravujeme „zdravě ―, běžně produkovanou zeleninou a ovocem tyto důležité prvky do těla nepřijímáme. Oni tam prostě, v tom objemu stravy nejsou. I když dbáme doporučení o denním příjmu ovoce a zeleniny, kromě zdraví prospěšných látek do sebe vpravujeme stále větší a větší množství pesticidů, než kterékoliv generace před námi. Každý den přijímáme „chemický koktejl― nebezpečných látek a přispíváme tak k rozvoji především farmaceutického/chemického průmyslu, jelikož nejen my ale i naše děti jsou stále častěji nemocné a slabé a bez dodávaných vitamínů se obejde jen málokdo. Přitom využitelnost těchto chemicky upravených látek v podobě kapslí a pilulí je minimální (uvádí se 10%).
Biologické kvality potravin se studují pouze v případě, kdy nějaký její nedostatek brání v průmyslovém zpracování produktu. Ukázalo se například, že pícnina, která byla použita ke krmení, znemožnila vyrobit sýr bez přídavku použití sušeného mléka.
Zatímco úmrtí z infekčních chorob byly sníženy téměř na nulu, rostou dnes de-generativní onemocnění, jako je například rakovina, srdeční onemocnění, onemocnění trávicího traktu. Stále je snižována kvalita života – jak nekvalit-ně jíme, tak také máme odolné tělo - stejně tak nezdravá a nemocná půda je náchylnější k nemocem.
Takový je koloběh rotující ve spirále, kdy oslabená těla rodí oslabené a náchylné jedince. Jíme nekvalitní a che-micky nadopované potraviny a rodíme děti, které jsou slabé a tak je chemicky dále přikrmujeme umělými náhražka-mi. Bohužel spirála se nezastavuje, ale naopak se oslabení jedinců stále prohlubuje. Vlivem nutričně nekvalitní stravy ženy především ve vyspělých státech, mají ženy stále častější potíže s oplodněním, muži jsou stále častěji neplodní a rodí více a více nemocné děti, které odcházejí již z porodnic s balíčkem léků na „nevyléčitelné ― choroby.

Začít je třeba u půdy

V této chvíli je nasnadě cesta, jak z této stále více upadající spirály ven a to zkvalitnění stravy a prostředí ve kterém se plodiny pěstují. Je potřeba začít u půdy, která se ozdraví a revitalizuje. Obnovit její přirozenou půdní rovno-váhu je nejdůležitější úkol. Na takovéto půdě lze pěstovat zdravé a hodnotné plodiny, které budou k užitku jak zvířatům, které budou také přirozeně zdravější a odolnější, tak lidem, kteří budou v takovém prostředí žít a plodiny jíst.
Je to cesta na několik let, nikdy se takovéto změny nedějí přes noc. Nestačí pouze jedna aplikace a problém je vy-řešen. Je tu potřeba dlouhodobé spolu-práce na řešení individuálních problémů, které každá farma má. Žádná farma není stejná. Jako není stejná oblast, ve které se nachází, tak není ani totožná historie a ani lidé, kteří na místě žijí. Vše vzájemně spolupracuje a spolupodílí se na vytváření prostředí. Pokud se jednostranně posílí odolnost například krav na pastvě, nemá to dlouhodobého trvání. K ozdravení je nutné zahrnout vše – od zemědělce až po pastviny či pole. V prvé řadě musí zemědělec pochopit a žít pro zem, se kterou hospodaří. Umožnit jí také spolupracovat s rostlinami, které se tam pěstují. Tak jak to uměli naši předci. Jít v souladu s půdou a prostředím. Jíst hodnotné potraviny a pít čistou vodu. Pak budeme moci zase plodit zdravé děti. Nejde jen o náš kraj, jde o celou planetu. To, co nastříkáme na naše pole, se s prvním deštěm spláchne a dále putuje. A i když je škodlivá látka několikanásobně naředěná, nikdy se úplně neztratí, podílí se na celém koloběhu planety. Můžeme nečinně přihlížet a podílet se na této devastaci, nebo můžeme něco změnit. Začít však musíme u sebe.

Přeji všem hodně zdraví a šťastných chvil ve své práci a životě.

Hana Goldová

Výzkum a zkušenosti - pěstování rostlin v EZ

Výzkumná stanice Katedry rostlinné výroby na ČZU v Praze za podpory Programu rozvoje venkova ČR pořádá odborný seminář a přehlídku polních pokusů.
téma:  VÝZKUM A ZKUŠENOSTI – PĚSTOVÁNÍ ROSTLIN V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ
místo konání: Praha 10 - Uhříněves
Výzkumná stanice KRV FAPPZ ČZU v Praze
K Netlukám 374 (v blízkosti zastávka MHD: K Netlukám)
den: 25. 6. 2013 (úterý)

 • Prezence a občerstvení od: 8.00 hodin
 • Zahájení od: 9.00 hodin
 • Akce je bez vložného.
 • Občerstvení zajištěno.
 • Zdarma sborník příspěvků.


Program semináře


 • 09.00-9.20: Úvodní slovo, představení Výzkumné stanice, aktuální přehled řešených výzkumných projektů. (Libor Mičák, ČZU v Praze)
 • 09.20-9.50: Léčivé, aromatické a kořeninové rostliny – pěstování a využití v ekologickém zemědělství. (doc. Ing. Pavel Klouček, Ph.D., ČZU v Praze)
 • 09.50-10.10: Pěstování a využití pšenice jednozrnky, dvouzrnky a špaldy. (doc. Ing. Petr Konvalina, Ph.D., JČU v Českých Budějovicích)
 • 10.00-10.20: Pseudoobilniny. (Ing. Dagmar Janovská, Ph.D., VÚRV, v.v.i. Praha)
 • 10.20-10.40: Aktuality v legislativě a v oblasti kontrolního systému EZ, základní údaje o ekologickém zemědělství. (Ing. Martin Leibl, Ph.D., MZe ČR)
 • 10.40-11.40: Diskuse a otázky k předneseným tématům.
 • 12.00-14.00: Komentovaná přehlídka polních pokusů.
 • 14.00-16.00: Diskuse nad porosty, možnost poradenství, závěr.

XV. ročník tradiční přehlídky polních pokusů


 • Letošní téma – Léčivé, aromatické a kořeninové rostliny (LAKR) (doc. Ing. Pavel Klouček, Ph.D., ČZU v Praze)
 • K vidění budou i další plodiny – ozimé a jarní obilniny, minoritní obilniny a brambory. (Mičák Libor, ČZU v Praze, doc. Petr Konvalina, Ph.D., JČU v Českých Budějovicích, Ing. Hana Honsová, Ph.D., ČZU v Praze, Ing. Petr Dvořák, Ph.D., ČZU v Praze)

Místo exkurze – přehlídky polních pokusů
GPS: 50°2'13.002"N, 14°37'1.956"E
Kontaktní spojení Libor Mičák, e-mail: micak@af.czu.cz, tel.: 721 359 944
Ing. Petr Dvořák, Ph.D., e-mail: dvorakp@af.czu.cz, tel.: 605 967 290
Aktuální informace o semináři naleznete na:

Výzkumná stanice KRV, K Netlukám 374,
GPS 50°2'0.391"N, 14°36'32.919"E

pondělí 17. června 2013

Mikulovský gourmet festival vzdal hold kuchyni Dietrichsteinů

Již tradičně patřil přelom května a června v jihomoravském Mikulově všem
gurmetům. Od 30. května do 2. června 2013 se zde konal již čtvrtý ročník MIKULOV GOURMET FESTIVALU, který je velkolepou oslavou kvalitní moravské kuchyně a jejího snoubení se skvělými moravskými víny. Letošní 4. ročník festivalu vzdal hold bohaté šlechtické kuchyni Dietrichsteinů a zúčastnilo jej celkem 1486 návštěvníků jednotlivých restaurací.


Ve vyhlášených restauracích magického vinařského města se opět servírovali lahůdky, které připravili špičkoví kuchaři z národního týmu Asociace kuchařů a cukrářů. „Letos jsme se inspirovali v kuchyni Adama z Dietrichsteinu, jenž působil v 6. století ve službách císaře Maxmiliána II. Jako diplomat cestoval po celé Evropě a navíc byl také vychovatelem mladého Rudolfa II., kterého učil mimo jiné také stolování. Na svém mikulovském panství využíval darů moravské země a jeho hostiny
byly vyhlášenou událostí celého císařství,“ říká organizátor festivalu Petr Marcinčák.
Novinkou letošního ročníku bylo také rozšíření degustačních míst o rybí restauraci V Lomu, čímž organizátoři navázali na snahu pánů z Dietrichsteinu o sepětí člověka s krajinou a současně o vnímání země jako bohaté zahrady, která člověku přináší své plody. Rybí restaurace V Lomu byla vytvořena speciálně pro hosty festivalu v přírodní kulise zatopeného vápencového lomu a její menu bylo připraveno z ryb ulovených v
místních rybnících, na kterých dnes hospodaří společnost Rybníkářství Pohořelice.
Přípravu jídel podávaných během festivalu měli na starosti členové Národního týmu kuchařů a cukrářů České republiky. Tentokrát dostali za úkol otevřít pomyslné historické kuchařky z doby renesance a připravit šlechtická menu, která všechny návštěvníky MIKULOV GOURMET FESTIVALU přenesla do doby raného novověku.
Festivalové menu byla vedle již zmíněné rybí restauraci V Lomu nabízena v pěti dalších mikulovských restauracích – v Hotelu Marcinčák, v Hotelu Maroli, v Hotelu Eliška, v Zámecká restauraci a v restauraci Aquarium Relax.
„Čtvrtý ročník MIKULOV GOURMET FESTIVAL jednoznačně naplnil očekávání a potvrdil, že je jedinečný mimořádnou kvalitou a originalitou. Za úspěch považujeme, že se festival zařadil do série gastronomických akcí s podporou CZECH TOURISM. Také se daří rozvíjet spolupráci s producenty vysoce kvalitních regionálních surovin, kteří mohou své produkty představit v mimořádných kulinářských variacích. Český národní kuchařský tým je garantem vysoké kvality a profesionality. Festival jednoznačně pomáhá nalézt novou identitu jihomoravské tradiční kuchyně a svojí úrovní nastavuje laťku velmi vysoko. Kvalita a čerstvé lokální suroviny to je jediná správná cesta jak gastronomicky pozvednout celý region. Pouze kvalitní gastronomie může vyvolat poptávku po regionálních produktech. Celý proces návratu k lokálním produktům je teprve na začátku a jistě ještě nějakou dobu potrvá, než mikulovsko získá věhlas jiných podobných oblastí. Město Mikulov se ale díky MIKULOV GOURMET FESTIVALU stává synonymem pro regionální kuchyni a naší
Kateřina Nesrstová, manažerka PRO-BIO Svazu
ambicí je aby se celý region v příštích letech stal Mekkou gourmetů. „ řekl hlavní organizátor a známý moravský vinař Petr Marcinčák.
Velké poděkování všem partnerům akce, ke kterým patřil také PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců.
Kontakty:
GOURMET FESTIVAL MIKULOV o. s.
K VÁPENCE 69, 692 01 MIKULOV
Email: info@mgfest.cz
web: www.mgfest.cz

Jak se daří? Zavítali jsme do Bazalky v Hradci Králové, nejoblíbenější bioprodejny roku 2012


Bazalka ve dvorku - venkovní posezení
Představujeme vám Bazalku. K Hradci Králové neodmyslitelně patří podobně jako stejnojmenná bylina do pokrmů středomořské kuchyně. Řeč je o bioprodejně roku 2012, jejíž historie se začala psát před jednadvaceti lety. Za tu dobu se firma rozrostla z malého obchůdku do čtyřech provozoven.
Jana Lukešová již v roce 1992 otevřela první malou prodejnu v boční ulici v centru historického jádra Hradce Králové. Díky tomu bývala pravidelně kolem poledního nedaleko divadla, v Tomkově ulici, zajímavá podívaná. Do malé provozovny, kde se stěží vešel pult a tři stolky, se hrnuly zástupy zákazníků, kteří buď čekali za zády dojídajících na volnou židli, nebo, a to častěji, si odnášeli do kanceláří zdravé pokrmy připravené v kuchyni ne větší, než máte doma.

Náročné začátky

„Začátky byly náročné ale krásné. V Hradci Králové v té době nebyla žádná restaurace, jídelna nebo bufet, kde by se daly koupit vegetariánské pokrmy. Zájem byl veliký. Aby jej zvládla kuchyň, musel personál pracovat přesně systematicky. Denně se pekly čerstvé celozrnné koláče, celozrnné a špaldové pizzy, připravovaly zeleninové saláty a vegetariánské speciality,“ vzpomíná na začátky Jana Lukešová. Při pohledu o dvě desítky let zpět si uvědomuje, že se jednalo o čas hledání a zkoušení. V té době v Čechách nebyla nabídka zdravé výživy a bio výrobků natolik široká jako je tomu dnes. „Průkopnické“ Bazalce se dařilo natolik, že kolem roku 2009 rozšířila Jana Lukešové firmu o dvě další provozovny: Bazalku ve dvorku a Bazalku Bio. Nakonec se přestěhovala i původní prodejna. „Prostory v Tomkově ulici nám již nestačily, a tak jsme přestěhovali na rušnější ulici V Kopečku. Pultová prodejna des funguje především jako rychlé občerstvení, které nabízí vlastní výrobky z Bazalky ve dvorku, ale i výrobky stálých dodavatelů. Tato prodejna se specializuje na výrobky pro zákazníky s bezlepkovou dietou, přičemž zkušený personál vždy dokáže poradit,“ doplnila Jana Lukešová. Hradečtí celiaci sem míří jak pro přirozeně bezlepkové i speciální bezlepkové atestované suroviny, tak pro bezlepkové pečivo, koláče, zákusky, knedlíky nebo listové těsto.
Bazalka ve dvorku - interiér

Bazalka ve dvorku

Obyvatelé Salonu republiky, jak se Hradci Králové přezdívá, vědí, kam v centru za zdravým obědem. S počátkem nového tisíciletí dala Jana Lukešová nový život bývalému fotoateliéru ve vnitřním traktu u Ulrichova náměstí. Denně míří do vegetariánské jídelny řady strávníků. 
Aby každý den mohli ochutnat jinou nabídku polévek a pestrých jídel, včetně čerstvého pečiva, začíná provoz kuchyně kolem páté ráno. Oběd si zde můžete dát od pondělí do pátku už od půl jedenácté dopoledne. „Všechno připravujeme podle vlastních receptur. Snažíme se, aby pokrmy obsahovaly v maximální možné míře čerstvé suroviny, a v případě, že je to možné preferujeme suroviny v biokvalitě,“ říká Jana Lukešová. Pravidelně na pultech Bazalky jsou tedy k dostání třeba koláče bez cukru nebo bez vajec, či bez mléka, ba dokonce koláče z přirozeně bezlepkových surovin a bezlepkových směsí. Nabídku doplňuje několik druhů zeleninový salátů a salátů se sójovou majonézou, vegetariánské plněné bagety a sendviče, čerstvé celozrnné pečivo nebo drobné cukrářské výrobky. 
Stravování v Bazalce ve dvorku je i inspirací. Jídla jsou totiž připravována ze surovin, které zákazníci běžně v prodejně koupí, takže podobě mohou vařit i doma. Jste-li méně šikovní, nebo zaneprázdnění, můžete si chutné jídlo odnést s sebou. Vítány jsou zde i děti, jimž personál bez problémů vydá poloviční porci.

BIO Bazalka bez bariér

V sousedství Bazalky ve dvorku se nachází bezbariérová samoobsluha. Sortiment se zaměřuje na trvanlivé, chlazené a mražené biopotraviny. Každou středu se na prodejním pultě objevuje čerstvá bio zelenina a bio ovoce podle sezónní nabídky. Ačkoliv byly provozovny Bazalka na počátku navštěvované především těmi, kdo se masu celkem vyhýbají, složení zákazníků se trochu proměnilo. „V oddělení chlazených výrobků stále nabízíme široký výběr alternativních náhražek masa ale také balené bio maso, které je k dispozici v oddělené sekci,“ uvedla Jana Lukešová. Kromě potravinářského zboží v Bazalce BIO můžete koupit ekologicky šetrné hygienické a čisticí prostředky nebo výrobky systému Fair Trade.
O Janě Lukešové se dá bezesporu říci, že je velmi schopná a činorodá žena. Dokázala vybudovat jídelnu a rychlé občerstvení zdravého životního stylu, které si dvacet let zákazníci vyhledávají. Dokázaly obstát v centru stotisícového města v konkurenci rychle přibývajících fastfoodů. 
Výrobna Třebechovice pod Orebem
„V současné době jsme rozšířili výrobních a skladovacích prostor v objektu v Třebechovicích. Výrobní prostory v jídelně Bazalce ve dvorku jsou využity na maximum a není možné zde rozvíjet firmu dál,“ vysvětlila Jana Lukešová. V nových prostorách se proto chtějí zaměřit na rozšíření stávajícího sortimentu celozrnných koláčů, na rozšíření speciálního  pekařského sortimentu jako nevařené a bez cukru sladkosti, bezlepkové výrobky, výrobky se stévií a speciální trvanlivý sortiment. „Skladovací prostory by nám mohly umožnit nakupovat najednou od regionálních ekologických zemědělců větší objem surovin. Pokud by se nám podařilo dobře rozjet výrobu, rádi bychom dodávali i do bioprodejen a zdravých výživ v okolí,“ dodává Jana Lukešová. Plánuje se také certifikace naší jídelny na Bio jídelnu. Tým v Bazalce vymýšlí značení právě českých a místních výrobků a v tom by mohla pomoci „zebra“, která do této doby značila biovýrobek, ale od roku 2014 by měla značit právě český biovýrobek.
Jana Lukešová se kromě vedení podniku intenzivně věnuje v PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců poradenství. Je vedoucí Odborné pobočky pro bioprodejny s celorepublikovou působností.
Kontakt:
Jana Lukešová
tel. 723 360 721
e-mail: 
info@bazalkahk.cz


(syh)neděle 16. června 2013

Biprodejny, vyplňte dotazník! Chceme vědět, jak můžeme efektivněji pracovat

Jak jste jistě zaznamenali, dochází v práci pobočky bioprodejen Svazu PRO-BIO ke změnám. S novou krví spojené s příchodem mladé administrativní pracovnice Johany Maškové se očekávají příznivé změny v chodu pobočky.
V tuto chvíli probíhá průzkum, jehož výsledky mají napomoci zefektivnění práce. „Prosíme zástupce bioprodejen, aby vyplnili dotazník, který přišel se zápisem z valné hromady. Čím více odpovědí dostaneme, tím lépe a více bude moci pobočka pracovat pro bioprodejny,“ říká Johana Mašková. Těm bioprodejnám, které již pár minut na zodpovězení otázek věnovaly, děkujeme.
Dotazník o 14 otázkách je jednoduchý a nezabere moc času. Z vašich odpovědí lépe pobočka pozná, jaké potřeby máte, a s čím může pomoci.
Zároveň lze efektivně naplánovat exkurze, přizpůsobit je přímo vašim potřebám, nebo vyhodnotit, jaké obalové materiály či další typy prodejní podpory potřebujete.
Dotazník je  stále dostupný  ZDE


Pozor: Možnost půjčky ze svépomocného fondu

Stále je členům k dispozici Svépomocný fond Svazu PRO-BIO.
Možnost bezúročné půjčky je až do výše 200.000,- pro členy Svazu PRO-BIO až na dva roky. V současné době má svaz prioritu v poskytování půjček právě pro bioprodejny na vybavení prodejny chladícím pultem a na prodej regionálních výrobků. Žádosti se schvalují 1x za čtvrt roku.

Datum rozhoduje

Rozhoduje i datum zaslání přihlášky. Další uzávěrka žádostí 30. 6. 2013. Více informací a podmínky půjčky vám budou zodpovězeny v centrále Svazu PRO-BIO Šumperk, tel.: 583 216 609. Podmínky, za kterých je půjčka ze svépomocného fondu poskytnuta, najdete na svazových stránkách.

Priority půjček

1) zpracování a prodej bioproduktů a biopotravin
2) vybavení bioprodejen a skladů na výrobky nebo produkty určené k přímé konzumaci
3) stavba a pořízení skleníků a fóliovníků
4) welfare zvířat aj.
5) ostatní účely
sobota 15. června 2013

Nepřehlédněte! Aktuální změny v legislativě

DPH

· Ručení za nezaplacené DPH dodavatele – platnost posunuta od 1.10.2013
· Nutnost se podívat na www.mf.cz do registrace plátců DPH a podívat se (najdu dle DIČ) zda-li mám tam správné a aktuální číslo účtu, zda jsem či nejsem nespolehlivý plátce ,pokud špatné číslo účtu – musím dojít na místní FÚ na oddělení registrací a číslo účtu zaregistrovat nové.
· Od října 2013 musím zkontrolovat číslo účtu na každé fa dodavatele, zda je registrováno na MF. Pokud ne, já budu ručit za odevzdané DPH z dané faktury!
· Nárok na odpočet DPH až za zdaňovací období, kdy má plátce k dispozici daňový doklad. V praxi to znamená, že pokud bude dnem uskutečnění zdanitelného plnění 26. květen, daňový doklad bude vystaven 29. května, ale plátce obdrží daňový doklad až 5. června 2011, bude si moci uplatnit nárok na odpočet daně až v daňovém přiznání za měsíc červen. Dosud se nárok uplatňoval v měsíci uskutečnění zdanitelného plnění.

Lékařské prohlídky

· Novela zákona o specifických zdravotních službách přinesla od 1. dubna 2012 povinné vstupní lékařské prohlídky. Podle paragrafu 59 se totiž osoba ucházející se o zaměstnání, která se před vznikem pracovněprávního nebo obdobného vztahu nepodrobí vstupní lékařské prohlídce, považuje za zdravotně nezpůsobilou. 
S takovou osobou nelze uzavřít pracovněprávní vztah.
· Podle novelizovaného paragrafu 59 odst. 1 b zajistí zaměstnavatel vstupní lékařskou prohlídku vždy před uzavřením:
1) pracovního poměru
2) dohody o provedení práce nebo dohody 
o pracovní činnosti, má-li být osoba ucházející se o zaměstnání zařazena k práci, která je podle zákona o ochraně veřejného zdraví prací rizikovou nebo je součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny jinými právními předpisy (řidiči) Zaměstnavatel může vstupní lékařskou prohlídku vyžadovat též, má-li pochybnosti o zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o práci, která není prací rizikovou a která má být vykonávána na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti
3) vztahu obdobnému vztahu pracovněprávnímu.
Pojmem „obdobný vztah“ je míněn např. pracovní vztah mezi členem družstva a družstvem, práce společníka společnosti s ručením omezeným nebo komanditisty komanditní společnosti. Z toho tedy plyne, že vstupní lékařské prohlídky by se měly od 1. dubna 2013 týkat i společníků, komandistů, předsedů představenstva apod.
Jestliže se uchazeč dle výše uvedených podmínek nepodrobí vstupní lékařské prohlídce, bude považován za osobu zdravotně nezpůsobilou k výkonu práce. U vstupních prohlídek bylo zachováno pravidlo, kdy může budoucí zaměstnanec zařazený do kategorie první podle zákona o ochraně veřejného zdraví absolvovat prohlídku u svého obvodního lékaře (pokud nestanoví zvláštní právní předpis jinak). Ostatní, tj. zaměstnanci zařazení v druhé až čtvrté rizikové kategorii, musí využít služeb poskytovatele pracovně–lékařské péče zaměstnavatele.

Vzájemné sdílení informací o probíhajících kontrolách ve členských bioprodejnách

Na tomto místě bychom vás rádi informovali o průbězích různých kontrol, které se u vás uskutečňují, abychom se mohli připravit, poučit z již proběhnuvších šetření. Níže jsou uvedeny požadavky, které vyžaduje KEZ 
k certifikaci. Dále pak sdílíme zkušenosti z kontroly Oblastního inspektorátu práce. 

KEZ k certifikaci

Ke kontrole KEZ pro výrobnu Bio produktů v prvé zajistěte přítomnost osoby odpovědné za dodržování podmínek ekologické výroby a připravte si tyto podklady: 

1. Aktuální popis provozní jednotky ekologické výroby včetně plánu provozovny (článek 63 NK 889/2008) 

2. Praktická a bezpečnostní opatření včetně odběru vzorků (článek 63 NK 889/2008) 

3. Postupy při zpracování (článek 26 odst. 2 NK 889/2008), HACCP, systém jakosti 

4. Provozní a účetní doklady a záznamy prokazující dodržování pravidel ekologické výroby (článek 67 NK 889/2008) 

5. Evidenci o druhu a množství vyrobených ekologických výrobků (článek 26 odst. 5 NK 889/2008 

6. Složení výrobků, aktuální receptury (článek 27 NK 889/2008) 

7. Evidenci o dodavatelích, certifikáty 
a záznamy o vnitřní kontrole a ověřování původu surovin před příjmem na sklad nebo do výroby (článek 66 NK 889/2008) 

8. Prohlášení dodavatelů o GMO prostých vstupech nepocházejících z ekologického zemědělství (článek 69 NK 889/2008) 

9. Doklady o dovozech surovin ze 
třetích zemí - dovozní zmocnění, osvědčení o kontrole (článek 84 NK 889/2008) 

10. Evidenci o odběratelích ekologických výrobků (článek 66 NK 889/2008) 

11. Vzory etiket pro ekologické výrobky (článek 23, 24 NK 834/2007 a článek 31 NK 889/2008) 

12. Skladovou evidenci - včetně prostředků k čištění (článek 31 NK 889/2008) 

13. Evidenci o proškolení pracovníků zajišťujících ekologickou výrobu 

14. Evidenci o čištění výrobních zařízení při souběžné konvenční a ekologické výrobě (článek 26 NK 889/2008) 

15. Zápisy z kontrol orgánů dohlížejících na výrobu (SZPI, SVS, ÚKZÚZ) 

16. Roční obrat v Kč za ekologické produkty za předchozí účetní rok. 

Důležité! 

Pokud máte oprávněné námitky vůči mému jmenování inspektorem EZ 
u vašeho podniku, sdělte to neprodleně KEZ o.p.s, oddělení inspekce ekologického zemědělství. 

Inspektorát práce

V Bazalce, s.r.o., proběhla kontrola v letošním roce i z Oblastního inspektorátu práce. Kontrola nebyla ohlášena předem. Předmětem kontroly na provozovně bylo dodržování pracovněprávních vztahů a pracovních 
podmínek. 

· Z počtu 13 zaměstnanců v provozovně si vybrali 5 zaměstnanců a u nich chtěli vidět pracovní smlouvu nebo DPP. 

· Datum na pracovní smlouvě musel být maximálně v den vzniku pracovního poměru. 

· Dále je zajímala evidence pracovní doby u zaměstnanců na pracovní smlouvu. Zaměstnanec na DPP nemusí evidovat svoji pracovní dobu. Ale nesmí překročit 300 hodin odpracovaných za rok. Také se kontrolovalo dodržování délky směny a doby odpočinku (doba odpočinku musí být evidována!). Noční práce (22 - 6 hodin) musí být označena na výplatnici a proplacena vyšší sazbou dle koeficientu. 

· Proplácení evidovaných přesčasů s koeficientem 1,25 a práce 
o sobotách a nedělích 1,5. 

· Dodržení zaručené mzdy u osob s menšími úvazky. 

· Doložení výplaty mzdy za vybrané měsíce výdajovým lístkem (v hotovosti) nebo výpisem z banky (u bankovního převodu). 

· Kontrolu zajímala výše hodinové mzdy, která musí odpovídat kvalifikaci (pozor nejde zaměstnávat za minimální mzdu, prodavačka musí mít minimálně 9800 Kč hrubý plat). Prosíme vás, pokud u vás proběhne nějaká kontrola o zaslání informacích 
o průběhu na email bioprodejny@seznam.cz(red) 

pátek 7. června 2013

Camphill, člen Svazu PRO-BIO, volá o pomoc

Milí přátelé,

rádi bychom se s vámi podělili o nejnovější zprávy, které se nám z Českých Kopist dostávají.
Hladina vody se dnes již konečně nezdvihá, dokonce klesá rychlostí 5 cm za hodinu. Vystoupila tedy na zahradě po kotníky, na dvoře před sálem však již po prsa, v sále máme vody nad kolena, plavou zde koberce, gauče i piano. V domě je situace bohudíky lepší, ale i zde bylo vody do půli lýtek, zde se nám to však také podařilo již předem docela dobře vyklidit. Pole pro nás bude asi velkým překvapením, ani naše stromy nejsou totiž zatím ještě vidět, zato nám na novém pozemku uvízla nějaká maringotka..
České Kopisty jsou zatím odříznuté od světa, ale ti nejskalnější se sem již chystají na raftu, zítra by mohly začít první odklízecí práce, pokud nás tam tedy vody či policie pustí.
Pokud byste nám chtěli pomoci přímo, bude se jednat především o odklízecí práce, bláto bude asi všude a objektů máme hodně, jedná se o celé přízemí hlavního domu - kuchyň, spíže, prádelna, obývák, kanceláře, toalety, dále přízemí domu rodiny Nejtkových, které Camphill využívá pro ubytování návštěv i dobrovolníků, sál, sklad zeleniny, přilehlý objekt využívaný jako sklad a přístřešky na nářadí, kotelna, také dílny a celý objekt statku č. 5 včetně stáje pro koně a chlévů pro drůbež i králíky, zahrada, dvůr a skleníky. Na konec přijdou na řadu i dva sklepy.
Pokud byste u nás chtěli zůstat více dní, budeme rádi, ale vězte, že podmínky budou více než skromné. Ubytováni budeme moci být alespoň v rozestavěném objektu nad dílnami, tedy na zemi bez podlahy, na vlastních karimatkách a ve vlastním spacáku. Společné jídlo bude možné, ale jen velmi jednoduché.

Co hmotného budeme potřebovat?

Samozřejmě nás můžete podpořit i finančně - vytváříme nyní transparentní účet pro tyto účely - jeho číslo zveřejníme co nejdříve.

Jaroslav a Žaneta Lenhartovi

Svobodný statek na soutoku o.p.s. www.svobodny-statek.cz

Camphill České Kopisty o.s. Camphill.cz www.camphill.cz

T: 731 171 893