středa 29. února 2012

Ministr zemědělství se na Šluknovsku podíval, jak se zpracovává biomaso dodávané mimo jiné i členy Svazu PRO-BIO


Návštěva ministra zemědělství Petra Bendla na Šluknovsku se uskutečnila 6. února 2012. Petr Bendl uvedl, že se rád setkává s lidmi, kteří se věnují chovu masného skotu v méně příznivých oblastech, ekologicky hospodařící farmáře nevyjímaje, a může s nimi přímo jednat o aktuální situaci v oboru. Ministr zemědělství navštívil společnost BioPark s.r.o., která zajišťuje finalizaci biohovězího, biojehněčího a biokuřecho masa. Jatky jsou spoluvlatsněny ekologicky hospodařícími farmáři. Maso v biokvalitě vyprodukované na farmách některých členů PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců se tak prostřednictvím BioParku dostává ke spotřebitelům.

pondělí 27. února 2012

Nominace v soutěži Česká biopotravina roku 2011 proměněny. Členové Svazu PRO-BIO uspěli

Vítězem jubilejního desátého ročníku soutěže a tedy Českou biopotravinou roku 2011 byl vyhlášen ovčí biosýr Arnika z Horského statku Abertamy. Odborná porota vítěze vybrala mezi dalšími 57 nominovanými biopotravinami. Ovšem členové PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců uspěli i v dílčích kategoriích. Bezlepkové bioperníčky Jan Zemana (Biopekárna Zemanka) byly vyhodnoceny jako nejlepší mezi mlýnskými a pekárenskými výrobky. V kategorii Ovoce a zelenina a výrobky z nich zvítězil Barunčin BIO džem ze Statku Tilia. Mezi biovýrobky pro gastronomii nejlépe uspěly ječné lívance BIOLINIE od PRO-BIO, obchodní společnosti. A víno z ekologicky pěstovaných hroznů? Nejlepší byl pozdní sběr 2009, Hibrenal, víno s přívlastkem, ze společnosti Vinselekt Michlovský a.s.
"V letošním ročníku biopotraviny roku se jasně ukázalo, že produkční potenciál tuzemští ekologičtí zemědělci mají. A o to více nás těší, že mnoho biovýrobků, které byly do soutěže přihlášeny, pochází od našich členů. Nesmírně si vážíme jejich práce a pochopitelně bychom rádi ocenili všechny, což však bohužel nejde. Osobně jsem se účastnila ochutnávek a výběru biopotraviny roku jako porotce a musím říct, že to bylo velmi obtížné vybrat vítěze. Bio od našich sedláků je skutečně vynikající. Ať už si vezmete vítězný biosýr z Abertam, nebo třeba biodžem ze statku Tilia, biovíno od Michlovského či biomarmeládu od rodiny Komárkových a mnohé další, přesně to jsou kvalitní biopotraviny z tuzemských surovin, které chceme dostat na stůl našich spotřebitelů. A doufám, že už na letošním Biostylu se podaří v tomto udělat první krok a vítězné biovýrobky tam představit," komentovala Kateřina Nesrstová, manažerka PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců. 
Vítězové produktových kategorií 
Také v letošním roce byly kromě hlavní ceny vyhlášeni vítězové jednotlivých produktových kategorií. Vítězem kategorie mléko a mléčné výrobky se stal celkový vítěz soutěže ovčí sýr Arnika. Nejlépe hodnoceným v kategorii mlýnské a pekárenské výrobky byly Bezlepkové bioperníčky z Biopekárny Zemanka. Nejlepším nápojem se dle poroty stal Vinný mošt Veltlínské červené rané BIO 2011 od moravského vinaře Pavla Bindera. Porotce zaujal a vítězem kategorie výrobky z ovoce a zeleniny se stal Barunčin BIO džem ze Statku Tilia. 
Kategorii biovýrobky pro gastronomii vyhrála PRO-BIO, obchodní společnost s.r.o. s výrobkem BIOLINIE Ječné lívance.
Ještě větší zájem byl letos o kategorii vína z ekologických hroznů. Vítězem se stal Hibernal víno s přívlastkem pozdní sběr 2009 z produkce společnosti Vinselekt Michlovský, loňského vítěze kategorie. „Jsem rád, že opět zvítězil netradiční a přitom vynikající bioprodukt z české farmy,“ komentoval výsledky soutěže Tomáš Kreutzer, ředitel Potravinářské komory ČR. „Horský statek Abertamy je členským podnikem PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců a velmi nás těší, že takové členy mezi sebou máme. Z osobní zkušenosti se všemi jejich sýry mohu konstatovat, že ochutnat je, vždy znamená mít záruku gurmánského zážitku, doplněno sklenkou dobrého tuzemského biovína a svět je hned mnohem hezčí,“ dodává Kateřina Nesrstová, manažerka PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců. 
„Biopotraviny se stávají stále běžnější součástí každodenního života. Podporou soutěže Česká biopotravina roku se naše společnost snaží podpořit povědomí o bioprodukci v České republice. Toto partnerství proto vnímáme jako jednu z cest, jak můžeme podporovat domácí výrobce biopotravin a napomáhat tak ke zvýšení povědomí o kvalitách a výhodách ekologického zemědělství,“ řekl Marcel Skála, obchodní ředitel společnosti Bureau Veritas, jež je Zlatým partnerem soutěže. 
Soutěž má prestiž a silné zázemí 
Soutěž Česká biopotravina roku byla vloni vyhlášena již podesáté. Celkem 19 výrobců biopotravin do soutěže nominovalo 58 výrobků. 
Soutěž vyhlašuje Potravinářská komora České republiky společně s PRO-BIO Svazem ekologických zemědělců. Zlatým partnerem soutěže je společnost BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o., člen mezinárodní skupiny Bureau Veritas Certification, která působí ve více než 100 zemích a je lídrem celosvětového certifikačního trhu.

sobota 25. února 2012

Prezentace členů Svazu PRO-BIO na BioFachu

Součástí české expozice na mezinárodním veletrhu byla i prezentace výrobků členů PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců. Vkusně upravené vitríny návštěvníci jistě nepřehlédli. Kromě potravin byly představeny také publikace a propagační materiály PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců.

úterý 21. února 2012

Fotogalerie: Česká bioparty na BioFachu

Ve středu 15. února 2012 se konala na českém stánku bioparty, kam zamířili zástupci IFOAM EU (Evropské skupiny Mezinárodní federace ekologických zemědělců) a předsedající země EU, Dánska, které patří výrazným propagátorům ekologického zemědělství a biopotravin. Příjemnou atmosféru si vychutnali i členové PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců, kteří sem v tento den zavítali se zájezdem.pátek 17. února 2012

Společná zemědělská politika a podpora ekologickému zemědělství – témata setkání v české expozici na mezinárodním veletrhu BioFach 2012

Ve středu začal v Norimberku tradiční veletrh zaměřený na produkty ekologického zemědělství a biopotraviny BioFach 2012. Hned v první den proběhla v české expozici úvodní party organizovaná PRO-BIO Svazem ekologických zemědělců s pomocí a podporou Ministerstva zemědělství České republiky. Zatímco víkendový nápor návštěvníků teprve nastane, na českém stánku se již uskutečnily důležité schůzky a jednání. 
Středečního setkání se zúčastnila také řada českých návštěvníků, složených převážně ze zástupců bioprodejen a zemědělců (zpracovatelů) sdružených v PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců. Všichni společně na veletrhu hledali inspiraci a kontakty. 
„Jsme rádi, že jsme mohli využít této příležitosti potkat se na české party se zahraničními partnery, krátce seznámit naše zemědělce a zástupce státní správy s pozicí a postojem kolegů z IFOAM EU k ekologickému zemědělství a Společné zemědělské politice (SZP), upozornit na podporu ekologickému zemědělství Dánskem jakožto předsednické země Evropské unie a při skleničce tuzemského biovína a ochutnávce tuzemských biovýrobků od našich členů si vychutnat příjemnou společnost a atmosféru. Ekologické zemědělství a Společná zemědělská politika jsou témata, která se nyní velmi dynamicky vyvíjí, a byla by chyba nedělat právě takováto neformální setkání,“ řekla Kateřina Nesrstová, manažerka PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců. Ta také party ve 14 hodin spolu s generálním konzulem České republiky v Německu, panem Josefem Hlobilem, zahájila, pozdravila všechny přítomné a představila jednotlivé řečníky: paní Lizzii Melby Jespersen, výzkumnou pracovnici International Centre for Research in Organic Food Systems, pana Thomase Fertla, zástupce BioAustria a IFOAM a v neposlední řadě pana Jiřího Macha, náměstka ministra zemědělství České republiky. 
Lizzie Jespersen ve svém příspěvku účastníkům zprostředkovala priority dánského předsednictví, kterými jsou rozvoj ekologického zemědělství, zajišťování welfare zvířat (krátké přepravní vzdálenosti a časy apod.) a také hladké přijetí návrhu nové, „zelenější“ SZP. Představila také cíle dánské vlády ve vztahu k ekologickému zemědělství (plán na zdvojnásobení plochy ekologicky obhospodařované půdy do roku 2020), podporu marketingových aktivit pro odbyt bioproduktů a hlavně plán zajištění min. 60% poměru biopotravin pro vaření ve veřejných stravovacích zařízení. 
Thomas Fertl zmínil skutečnost, že téma SZP je v poslední době vnímáno spíše negativně, což není dobře. Návrh nové SZP však nabízí mnoho možností pro rozvoj ekologického zemědělství, explicitně jej zmiňuje jak v 1. pilíři (přímé platby a tzv. „greeningová opatření“), tak v 2. pilíři. Z toho je jasné, jaká důležitost je ekologickému zemědělství přikládána. Upozornil také na skutečnost, že celý návrh nové SZP je pouze rámcem, na jehož obsahu se budou velkou měrou podílet samotné členské státy. Apeloval na ministerstvo zemědělství České republiky, aby podpořilo reformní snahy evropského komisaře Daciana Cioloşe k realizaci návrhu SZP. 
Jiří Mach přivítal za ministerstvo zemědělství na veletrhu všechny účastníky party, shrnul aktuální informace o stavu ekologického zemědělství v České republice, počtu ekologických podnikatelů a ploch ekologicky obhospodařované půdy, vyzdvihl cíle Akčního plánu ČR pro rozvoj ekologického zemědělství v letech 2011-2015 a přislíbil svou osobní účast při jeho realizaci. 
Návštěvníkům party v prostorách stánku Ministerstva zemědělství České republiky hrála cimbálová muzika Kapric z Mistřína, která přátelskou atmosféru ještě umocnila. 
čtvrtek 16. února 2012

Dojmy z BioFachu obrazem

Když už nemůžete v Norimberku být..... 

Členové Svazu PRO-BIO z různých krajů republiky představili své výrobky na prestižním setkání celého biosvěta


Biopotraviny vyprodukované členy PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců reprezentují Českou republiku na mezinárodním veletrhu BioFach 2012 v Norimberku. Řada českých výrobků se představila celému biosvětu, který na nejprestižnější bioakci zamíří mezi 15. a 18. únorem. Na BioFachu návštěvníci českého stánku ochutnali vynikající výrobky tuzemských ekologických sedláků ze všech koutů České republiky.
„BioFach je stěžejní událost celého biosvěta. Jedná se o vysoce prestižní mezinárodní záležitost s účastí zástupců nejen z Evropy ale také Ameriky, Afriky anebo Asie. Již sice není primárně určena pro ekologicky hospodařící zemědělce, ale pro prodejce bioproduktů, přesto či právě proto je účast našich sedláků pro ně rozhodně přínosné. Mohou navázat kontakty nebo najít inspiraci, což je neméně důležité. Na BioFachu je každoročně k vidění bezesporu nejširší nabídka produktů, které lze v kvalitě bio vyrobit. Proto do Německa pravidelně míří řada obchodníků z České republiky, kteří se tak snáze dozví, co je po celý rok dostupné na českém trhu,“ uvedla Kateřina Nesrstová, manažerka PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců.
O nesporné kvalitě přesvědčily pochoutky z biomléka krav, které se pasou na lukách v Libereckém a Olomouckém kraji. „V této době se sice na pastvinách prohání lyžaři na sjezdovkách, ale v létě jsme připravili dostatek kvalitního krmiva, a tak je i nyní vynikající mléko, ze kterého za hranicemi ochutnají například náš tvaroh,“ sdělil farmář Martin Šourek z Plav nedaleko Tanvaldu. Tvrdé zrající sýry či máslo a jogurty vyrobil Ivan Hrbek z Hvozdu u Konice na Hané. Na stánku byly k dispozici také čerstvé sýry, žervé, biokefír nebo syrovátka z kozího mléka z farmy Pavla Dobrovolného na Vysočině. Prezentovaly se také mléčné biovýrobky z Polabí.
Masné bioprodukty zastoupilo jehněčí klobása s hovězím masem vyrobená ve Zlínském kraji. Bohumil Kusák z Dědiny u Ostrožské Nové Vsi na výrobu klobás používá jehněčí a hovězí maso z ekologických farem v Bílých Karpatech. Dochucuje je přidáním česneku a koření, jež dodávají další sedláci z okolí. Své masné výrobky udí na trnkovém dřevě. Vše vzniká tradičním řemeslným způsobem bez použití rychlosoli či chemie.
Pro změnu z Královéhradeckého kraje bylo v Německu pečivo k zakousnutí v podobě žitného chleba se slunečnicí či se špaldou - certifikovaných regionálních produktů Broumovska. Odtud také pocházela úplná novinka, pohankové piškoty. „Piškoty z pohankové mouky v biokvalitě doplňují sortiment potravin se sníženým obsahem lepku, ale chuťově se blíží klasickým piškotům, což ocení zvláště maminky dětí s celiakií,“ říká jediný tuzemský výrobce pohankových biopiškotů Jan Jirásek.
Nezapomnělo se ani na sladkosti. Přehlídkou nevšedních chuťových variací jsou biodžemy z aronie, rebarbory nebo muchovníku přezdívaného indiánské ovoce, rovněž původem z Královéhradeckého kraje. Doplnily je tradiční marmelády ze švestek a jablek, stejně jako sušené ovoce (hrušky, švestky) či neobvyklé dýňové pyré od Tomáše Vrány ze Zlínského kraje.
Nealkoholické nápoje v kvalitě bio v Norimberku reprezentovaly sirup a šťáva z rakytníku Miloslava Koška z Libereckého kraje. Bionápoje pro plnoleté zastoupily zručností Františka Mádla v lahodný mok přeměněné ekologicky vypěstované hrozny v Jihomoravském kraji a vína ze středních Čech pocházejících z kutnohorských vinných sklepů.

Výrobky členů PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců, které reprezentují bioprodukci hned z několika krajů, jsou k dispozici na stánku č. 340 v hale číslo pět v české expozici spolu s prezentací Ministerstva zemědělství ČR a dalších bioproducentů.

Seznam členů PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců prezentujících své výrobky na BioFachu 2012: 

  • Řeznictví u Kusáků (Zlínský kraj) - jehněčí klobása s hovězím masem www.ukusaku.cz
  • Biofarma Juré (Zlínský kraj) - marmelády (jablečné, švestkové), sušené ovoce (hrušky, švestky), dýňové pyré  www.biofarmajure.cz
  • Statek Tilia (Královéhradecký kraj) - biodžemy - aroniový, Honzíkův (aronie, jablko), rebarborový, Baruščin (rebarborový a malinový biodžem), Bertíkův (muchovník, rebarbora). Dále chléb (žitný se slunečnicí, žitný a kváskový se špaldou) dýně Hokkaidó a také úplná novinka, špaldové piškoty www.statektilia.cz
  • Miloslav Košek (Liberecký kraj) - rakytníkový sirup, šťáva www.ekoplanet.cz
  • Farma Filoun (Liberecký kraj) – kravské mléko, kefír, máslo, tvarohy a sýry www.farmafiloun.cz
  • Farma Hvozd (Olomoucký kraj) - čerstvé sýry, sýrové nitě, máslo, tvrdý zrající sýr, vše z kravského mléka  www.farmy.biz
  • Biofarma Dora (kraj Vysočina) - čerstvé kozí sýry bílé a s příchutí (česnek, pažitka, kapie), kozí sýr pomazánkový bílý i s příchutí (pažitka, česnek), žervé, biokefír a syrovátka www.kozimleko.cz
  • František Mádl (Jihomoravský kraj) – biovíno malyvinar@slunce.cz
  • Vinné sklepy Kutná Hora (Středočeský kraj) – biovíno www.vinokutnahora.cz
  • Polabské mlékárny (Středočeský kraj) – mléčné výrobky www.polabske.cz

středa 15. února 2012

Ohlédnutí: Účast členů Svazu PRO-BIO na veletrhu BioFach 2011 aneb jak to bylo vloni

Jogurty z biomléka z Horní Lidče nebo ekologicky vyprodukované víno z Pavlova představili čeští zemědělci na mezinárodním veletrhu BioFach 2011 v Norimberku. V české expozici nechybělo ani biomaso, biosýry, biopečivo či výrobky z ekologicky vypěstovaného ovoce a zeleniny. 
Prezentaci českých biospecialit na veletrhu „rozbalili“ ve dnech 16. až 19. února prostřednictvím PRO - BIO Svazu ekologických zemědělců jeho členové – ekologičtí zemědělci a producenti. „Účastníky veletrhu jsme pravidelně již od poloviny devadesátých let. Farmáři, producenti a prodejci bioproduktů z celé České republiky míří na veletrh nejen jako vystavovatelé, ale také pro inspiraci,“ sdělila za PRO - BIO Svaz ekologických zemědělců manažerka Kateřina Nesrstová. Kromě členů svazu PRO- BIO se do Norimberku vypravili i zástupci Ministerstva zemědělství, například náměstek ministra PhDr. Juraj Chmiel, CSc. 
Český stánek číslo 316 v hale č.5 ožil především ve středu 16. února, kdy se uskutečnila česká party. Od 14 hodin zde byly k ochutnání české biopečivo, pomazánky nebo biouzenina. Návštěvníci ocenili salámy biolovečák a biouherák, na které Josef Sklenář ze Sasova u Jihlavy použil výhradně ekologicky vyprodukované suroviny. „Přípitek byl samozřejmě ekologicky vyrobeným vínem,“ uvedla Kateřina Nesrstová, manažerka PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců. 
Česká Bioparty mnoha chutí 

K vínu neodmyslitelně patří také dobré sýry. Tudíž nechyběly ani ty vyrobené z českého biomléka, ať už kravského, či kozího. Z mlékárny Lacrum Velké Meziříčí „vyjela“ na BioFach sýr Niva. Ti, kteří dali přednost sýrům kozím, jistě přesvědčily o české kvalitě bio kozí sýry. K porovnání byly sýry z Kozí farmy Dvůr Ratibořice Pavla Dobrovolného v Jaroměřicích nad Rokytnou na Vysočině a Josefa Pulíčka z Pěnčína na severu Čech. 
Výrobky z biomléka byly na českém stánku hojně zastoupené. Za Polabskou mlékárnu z Poděbrad to byla kromě sýrů také novinka, ochucený biotvaroh, a z Mlékárny Valašské Meziříčí zase řada jogurtů spolu se zákysy. 
Ovoce a zelenina v bio kvalitě zpracovaná firmou Hamé se sídlem v Kunovicích chtěla oslovit návštěvníky veletrhu v podobě Bio přesnídávek, dětských výživ, džemů a kečupů. Nechyběly ani sterilované bio okurky. 
Ke všem dobrotám, jež reprezentovaly české biopotraviny, bylo na společném stánku PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců a Ministerstva zemědělství ČR k zakousnutí biopečivo od firmy Country Life z Nenačovic u Berouna. 
„Jsme rádi, že máme kvalitní členskou základnu ekologicky hospodařících farmářů. Ovšem neméně důležité je rovněž to, že produkci ekologického zemědělství dovedou zpracovat. Cílem je, aby se bio produkty dostaly k zákazníkovi. Jsem ráda, že se daří uvádět na trh stále nové výrobky v kvalitě bio. Zároveň se také rozšiřují řady producentů biovýrobků,“ uvedla Kateřina Nesrstová. Účast na veletrhu organizovala centrála PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství. 
Kozí biosýry z mléka původních plemen 
Na společném stánku PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců a Ministerstva zemědělství se vedle sebe objevily kozí sýry v biokvalitě z Kozí farmy Pavla Dobrovolného Dvůr Ratibořice v Jaroměřicích nad Rokytnou a od Josefa Pulíčka z Pěnčína.
„Kozí biosýr vyrábíme jak přírodní, tak dochucený kořením, rovněž v biokvalitě. Nejžádanější je archivní, ale podle mě je vynikající i ten klasický, přírodní,“ řekl farmář Josef Pulíček. Kozí biomléko z Pěnčína pochází od hnědých a bílých krátkosrstých koz vedených v genetických rezervách státu. Jedná se o původní česká plemena. 
Rovněž chov koz na farmě v Ratibořicích, odkud zástupci PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců do Norimberku přivezli na ochutnávku další kozí sýry, se řídí pravidly ekologického zemědělství. Ve třech stájích dnes chová Pavel Dobrovolný více než pět set koz plemene koza bílá krátkosrstá. Na farmě se vyrábí široký sortiment BIO kozích sýrů zahrnující pomazánkové kozí sýry, dezertní kozí sýry, kozí sýr Doral (eidam) Morávia a kozí žervé. Koncem minulého roku rozšířil Dvůr Ratibořice sortiment kozích sýrů o čerstvý kozí sýr v příchutích bílý, česnek, kapie, pažitka, kmín nebo bazalka. Kozí farma Pěnčín Josefa Pulíčka není na rozdíl od farmy Dvůr Ratibořice členem PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců. 
Slámové víno z Pálavy nabídl moravský ekovinař
Sedm druhů červeného a bílého vína z hroznů vypěstovaných na ekofarmě v Pavlově doplnilo na veletrhu sortiment produktů českého ekologického zemědělství. Víno a koření z rodinné farmy Abrlových se představilo na stánku PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců spolu s dalšími výrobci a producenty bioproduktů z celé České republiky. „Do Norimberku na veletrh BioFach jsme přivezli bílé víno z odrůd Pálava, Muškát moravský a Ryzlink rýnský ročníku 2008. Za červená vína ročníku 2007 to byly Cabernet Moravia a André a růžové Cabernet Moravia rose, ročník 2009. Chloubou je však naše slámové víno z odrůdy Pálava. V lahvích o obsahu 0,375 litru jsme představili na veletrhu ročník 2009,“ sdělila Jarmila Abrlová. Všechny hrozny vyrostly na vinicích v Pavlově. Podle Jarmily Abrlové je každé ze zmiňovaných vín specifické a každé se hodí k něčemu jinému. Ať dáváte přednost bílému či červenému, vězte, že víno na stráních nad malebným Pavlovem bylo vypěstováváno za dodržení nejpřísnějších podmínek, které splňují všichni ekologičtí zemědělci ze svazu PRO-BIO. 
Biojogurty z mléka z Valašska „vytlačily“ rakouské výrobky v řetězci Billa. Chutnaly i na BioFachu
Výrobky z mléka v biokvalitě od krav chovaných na ekofarmě v Horní Lidči ochutnali návštěvníci veletrhu BioFach v Norimberku. Není náhoda, že se v českém stánku na veletrhu Biofach objevily právě biovýrobky z Mlékárny Valašské Meziříčí, která je jako zpracovatel bioproduktů členem PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců. „Naše privátní značka Naše Bio zahrnuje sedm druhů jogurtů. Ty nahradily rakouské dodavatele pro řetězec Billa v České republice. Jak mléko, tak použité ovocné složky jsou v biokvalitě,“ uvedla Marcela Hermanová z marketingového oddělení Mlékárny Valašské Meziříčí. Potvrdila, že veškeré mléko, ze kterého se jogurty vyrábí, pochází z ekofarmy AGROFYTO v Lidečku v Chráněné krajinné oblasti Beskydy. Produkuje ho na sto padesát dojnic plemene Holštýn z ekofarmy v Horní Lidči. Právě z tohoto biomléka přivezli do Německa zástupci PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců pod značkou Mlékárny Valašské Meziříčí dva druhy kysaných bionápojů (přírodní a jahodový) a tři druhy biojogurtů (bílý, jahodový a borůvkový). S etiketou Naše Bio bylo k ochutnání sedm druhů jogurtů (Naše BIO jogurt bílý, jahodový, banánový s cereáliemi, borůvkový, s lesním ovocem, malinový, višeň a vanilka). Podle Marcely Hermanové rozhodně stojí za ochutnání biojogurt s banánem a cereáliemi. „Ten hodně chválí také zaměstnanci naší mlékárny,“ dodala Marcela Hermanová. 
Mléčné biovýrobky z Valašského Meziříčí svědčí o tom, že české biopotraviny jsou více než konkurenceschopné. 
„Jsme rádi, že se konečně i zástupcům řetězců otevřela mysl a pochopili, že biospotřebitelé se prostě dívají, odkud jejich oblíbený bioprodukt pochází. Mají zájem o původ a kvalitu potravin, které konzumují a často zohledňují i další environmentální aspekty. Není tedy logický důvod dovážet a prodávat pod značkou bio to, co umíme ve špičkové kvalitě sami vyprodukovat. Český biospotřebitel ocení české biojogurty a biokysané nápoje. A tak je to správně. Sama je mohu jen vřele doporučit,“ řekla Kateřina Nesrstová, manažerka PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců. 
AGROFYTO, spol. s r.o. se sídlem v Horní Lidči (Lidečku) hospodaří na pozemcích o celkové výměře 850 hektarů. Zaměřuje se na chov mléčného a masného skotu a je dodavatelem biomléka do Mlékárny Valašské Meziříčí. Tamní BIO kysaný nápoj nese titul Česká biopotravina roku 2006, Mlékárenský výrobek roku 2007 a mnohá další ocenění.