středa 2. prosince 2015

Ekologičtí zemědělci chtějí rovný přístup – na welfare požadují stejnou podporu jako jejich konvenční kolegové

Ještě lepší podmínky pro chovy zvířat v ekologickém zemědělství, rozvoj živočišné výroby v EZ a konkurenceschopnost ekosedláků? Stát dává najevo – děkujeme, nechceme.

Ekologičtí sedláci se obávají, že podmínky1 nastavené pro příští rok v oblasti welfare budou mít negativní následky pro další rozvoj ekologického zemědělství v ČR. PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců upozorňuje, že welfare v ekologických chovech má rozhodně smysl a je třeba jej dále podporovat a rozvíjet – ať už jde o pastevní způsoby chovu, zpevněná krmiště či přístupy k napáječkám vody nebo venkovní výběhy pro prasata apod.

„Jde o opatření, která ekologům žádná legislativa neukládá, a přesto je někteří dělají – nadstandardně a za své prostředky. Toto je přitom opravdový welfare, na který Ministerstvo zemědělství ČR našim sedlákům vzkazuje: ,Ekologická zvířata už se mají dost dobře a další zlepšení my nechceme finančně podporovat. Místo toho podpoříme například chemické ošetřování stájí.‘ Poukazuji na absurdní cílení podpor státu. Některá zvířata v konvenci často ani nevidí slunce. To s welfare mnoho společného nemá,“ komentuje situaci Kateřina Urbánková, manažerka PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců.

Česká republika přitom dlouhodobě klade důraz na zvyšování intenzity a produkce EZ, zároveň však úmyslně snižuje konkurenceschopnost ekosedláků jak vůči kolegům z řad konvenčních, tak zahraničních ekologických producentů. „To vnímám a hodnotím jako zcela chybné a žádám po ministrovi radikální změnu,“ uvedla Kateřina Urbánková.

Příkladem, kam by mělo smysl cílit podpory na welfare v ČR, je pastevní způsob chovu dobytka. Zde dochází ke zvýšeným nákladům při realizaci welfare, který legislativa neukládá. „Zvířata na pastvě, která je pro ně přirozeným prostředím, musíte nákladně zásobovat vodou, složitěji než ve stáji kontrolovat, přikrmovat. Výnosy z TTP, pokud pasete, jsou menší, dojíte méně mléka atd. To vše jsou náklady, které ekologickým sedlákům nikdo nehradí, Ministerstvo zemědělství ČR má nástroj, jak tento způsob hospodaření podpořit, ale odmítá jej využít,“ upřesňuje Kateřina Urbánková. Již nyní zaznívá z kalkulací řady ekologických sedláků, že platba za stávající welfare, kterou nyní dostávají pouze jejich konvenční kolegové, tvoří polovinu jejich dotací za ekologické hospodaření. Připočtou-li vyšší náklady na krmení a odečtou nižší výnosy, výsledek je pro stát, který by měl udržitelné zemědělství podporovat, žalostný.

Přístupem Ministerstva zemědělství ČR se snižuje také konkurenceschopnost českých ekologických chovatelů skotu, ovcí a koz vůči sousednímu Rakousku. Náš jižní soused totiž v tomto ohledu a ze stejného titulu své ekologické farmáře podporuje. Rakouský ekozemědělec, který má hospodářská zvířata, více než 120 dní na pastvě, získá dotaci na welfare, a to ve výši 55 EURO/VDJ.

Ekologičtí sedláci apelují na Ministerstvo zemědělství ČR, aby změnilo nepříznivé nastavení podmínek podpor pro welfare v EZ, neboť hrozí, že ekologičtí chovatelé budou buď za vyspělými evropskými zeměmi opět kulhat, nebo pod tlakem ekonomiky zvažovat přechod zpět do zemědělství konvenčního. Navíc nebude ani plněn Akční plán pro ekologické zemědělství, který Ministerstvo zemědělství ČR vypracovalo a vláda schválila před několika týdny.

Poznámky:
1 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat
Ekologicky chovaná zvířata jsou vyloučena s odůvodněním, že zvýšené standardy jsou pro ně povinné. Toto není pravda u § 10 – Podopatření zlepšení stájového prostředí v chovu dojnic (nastýlání slámou s alkalizací vápencem, regulace nežádoucího hmyzu apod.)
Podpora welfare zvířat je v konvenci směřována do dvou sektorů živočišné výroby – na chov skotu a chov prasat. Rozšíření pastevního výkrmu prasat by přispělo ke zvýšení produkce českého biovepřového, kterého je na trhu dlouhodobě nedostatek. V tuto chvíli je patrné, že ani stát nechce produkci vepřového v EZ podpořit.
V současné době je maximální welfare díky chovu výhradně na pastvinách pouze pro menší část zvířat chovaných v EZ. Na pastvinách žije 16 % skotu, 45 % ovcí, 37 % koz a 20 % koní z českých ekochovů.
  • Počet zvířat chovaných na ekofarmách v letech 2013 a 2014
Kategorie zvířat
Počet ekofarem
Počet všech zvířat (kusy)
Meziroční změna 2014/2013 (%)
2014
2013
2014
Skot celkem
2 165
221 007
231 010
4,53
Skot ve věku nad 1 měsíc do 6 měsíců
1 682
46 521
49 369
6,12
Skot ve věku nad 6 měsíců do 24 měsíců
1 852
47 399
49 684
4,82
Skot ve věku nad 24 měsíců
2 105
127 087
131 957
3,83
Ovce celkem
1 034
103 923
103 779
-0,14
Kozy celkem
329
8 115
9 516
17,26
Koně celkem
768
7 479
7 896
5,58
Přežvýkavci a koně
x
340 524
352 201
3,43
Prasata celkem
36
1 876
2 073
10,50

1 komentář:

  1. Sociální obchodování spočívá v otevření trhů pro každého. Na eToro se můžete spojit, obchodvat a sdílet znalosti s miliony obchodníků a investorů. Navíc můžete kopírovat obchodní rozhodnutí obchodníků, kteří odpovídají vaší strategii. Registrujte se nyní a získejte chytřejší obchodní rozhodnutí využitím rozumu našich obchodníků s nejlepšími výsledky.

    Kolektivní rozum Obchodníci, kteří využívají eToro's CopyTrader™, mají o 60 % větší pravděpodobnost výhry

    Otevřené obchody na eToro: 227,651,647

    OdpovědětVymazat