čtvrtek 3. prosince 2015

Třetí den v Paříži: Česko chce zastavit fosilní dotace, praxe je ale jiná. Dosavadní systém nefunguje.

Praha / Paříž Česká republika se přihlásila k Deklaraci k reformě dotací pro fosilní paliva.1 Dotace na fosilní paliva stojí za třetinou emisí skleníkových plynů a proto je potřeba celý systém revidovat, vypočítává deklarace. Připojilo se k ní čtyřicet zemí světa od USA přes Německo až k těm nejvíce ohroženým změnou klimatu jako Samoa, stejně jako desítky firem včetně Tesca nebo Unileveru.
Ekonomiku fosilních paliv dnes na konferenci v Paříži nevybíravě zkritizoval James Hansen, přední světový klimatolog a bývalý ředitel Institutu vesmírných studií NASA. Ten upozornil, že jednotlivé závazky států a systém trhu s uhlíkem (cap and trade) nepřinesou potřebné výsledky.

„Ideálním výsledkem konference by bylo, pokud Obama a čínský prezident řeknou, že potřebujeme zpoplatnit využití uhlíku. Dokud vše nechávají na jednotlivých státech a jejich pravidlech, jsme v průšvihu.“ řekl Hansen.2

Podle Hansena je potřeba, aby silné státy jako USA a Čína a EU zavedly poplatky za těžbu a dovoz fosilních paliv. Cenu fosilních paliv sráží také dotace. Vlády celého světa ročně utratí kolem 500 miliard dolarů za podporu ropy, zemního plynu a uhlí.

„Dotace na fosilní paliva mohou za zhruba jednu třetinu světových emisí skleníkových plynů vypuštěných mezi lety 1980 až 2010,“ prohlásil premiér Nového Zélandu John Key, jeden z iniciátorů Deklarace k reformě dotací pro fosilní paliva. Celková suma kolem 500 miliard dolarů je pětkrát vyšší než kolik slíbily průmyslové země investovat v rozvojových zemích do adaptace na změny klimatu a snižování emisí skleníkových plynů.

„Česká vláda se sice k reformě dotací přihlásila, pokud chce ale přeměnit slova v činy, musí začít u sebe: zrušit dotace na pálení uhlí v kotlích, emisní povolenky zdarma nebo podporou vývozu uhelných elektráren,“ říká Hugo Charvát z Centra pro dopravu a energetiku.

„Evropská unie systematicky využívá veřejné finance, aby si zajistila příliv fosilních paliv ze svého okolí. Oproti podpoře úspor a obnovitelných zdrojů je podpora pro fosilní paliva v evropském sousedství čtyřnásobná.“ říká Ondřej Pašek z mezinárodní organizace CEE Bankwatch Network, která se dotacemi z evropských veřejných peněz zabývá.3

Například Skupina ČEZ získala bezplatné emisními povolenky v řádu desítek miliard korun. Navíc ji podle soudního rozhodnutí z října 2015 bude stát muset vrátit část darovací daně za povolenky ve výši 3.8 miliardy korun. Dvacet milionů korun získaly firmy, které budují v zahraniční nové uhelné elektrárny nebo otevírají uhelné doly. Podpora Exportní garanční a pojišťovací společnosti (EGAP) směřuje na investice do těžby uhlí v Polsku nebo na výstavbu uhelných elektráren v Turecku nebo Číně. Evropské fondy ve výši 9 miliard Kč zase podpoří kromě biomasy i kotle na uhlí a zemní plyn.

Klimatická koalice zprostředkovává kontakty s účastníky jednání v Paříži z českých i mezinárodních nevládních organizací. Nabízí také kontakty na české nevládní organizace, vědce a experty.

Petra Honcová – koordinátorka Klimatické koalice1Fossil-Fuel Subsidy Reform Communiqué: http://fffsr.org/
2Prezentace Jamese Hansena v Paříži se velmi dobře shodovala s jeho dnešním rozhovorem zde:
http://theconversation.com/james-hansen-emissions-trading-wont-work-but-my-global-carbon-fee-will-51676
3Analýzu Evropská politika sousedství a energetické zájmy EU najdete zde: http://bankwatch.org/ENP-energy

1 komentář:

  1. Sociální obchodování spočívá v otevření trhů pro každého. Na eToro se můžete spojit, obchodvat a sdílet znalosti s miliony obchodníků a investorů. Navíc můžete kopírovat obchodní rozhodnutí obchodníků, kteří odpovídají vaší strategii. Registrujte se nyní a získejte chytřejší obchodní rozhodnutí využitím rozumu našich obchodníků s nejlepšími výsledky.

    Výměna kdekoli - Čas jsou peníze. Obchodujte na počítači, mobilu a tabletu

    Otevřené obchody na eToro - 227,651,647

    OdpovědětVymazat