čtvrtek 18. prosince 2014

Pěstujte v roce 2015 v souladu s kosmickými rytmy

Vyšel oblíbený kalendář konstelací pro zahrádkáře a zemědělce – Výsevní dny podle Marie Thunové®2015. Novinkou letošního roku je publikace Výsevní dny SPECIÁL. Nabízí výběr toho nejzajímavějšího z Výsevních dnů sestavených Marií Thunovou.

„Kalendář je návodem jak nejefektivněji pracovat na zahradě či na poli v návaznosti na kosmické rytmy, uvádí příznivé dny pro včelaře a mnohá další doporučení a rady,“ přiblížila Kateřina Nesrstová, manažerka PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců, který publikaci každoročně vydává. Výsevní dny pro příští rok sestavili a vypracovali Matthias K. Thun a Christina Schmidt-Rüdtová, přeložil Radomil Hradil.

Speciální výsevní dny zahrnují nejzajímavější výběr z kalendářů 
vydaných od roku 1986 do roku 2013. Čtenáři zde naleznou informace k rozdělení rostlin, pěstování zeleniny, zpracování půdy, kompostování, zeleném hnojení, nebo získávání osiva a mnoho dalšího. Publikace je doplněna rejstříkem pro snazší vyhledávání a působivými reprodukcemi kreseb a obrazů Waltera Thuna.

„Kalendář podle Marie Thunové je vodný pro všechny, kdo se zabývají pěstováním rostlin. Jeho dodržováním dokážete snížit množství a intenzitu zásahů a zvýšit jednak poměr vzešlých rostlin a nakonec i kvalitu výpěstků,“ doplnila Kateřina Nesrstová. Respektování kosmických rytmů využívá rovněž biodynamické zemědělství, na které bylo dříve přehlíženo se shovívavým úsměvem nebo přirovnáváno k šarlatánství. Dnes je však čím dál více, těch, kdo biodynamické principy úspěšně využívají v praxi.

V současné době biodynamiku využívají v České jak certifikované podniky, tak zemědělci, kteří používají její prvky, ale certifikaci nemají. DEMETER certifikované podniky jsou například farma Kout Joachima Dutschkeho ve Fořtu u Vrchlabí, dále je držitelem certifikace Rakušan Robet Harmer, který na jižní Moravě provozuje statek. Podobně pracuje Gutberletův statek Ekočas v Částkově na Tachovsku. „Camphill České Kopisty, Vinné sklepy Kutná Hora, Bemagro Malonty nebo Nobilis Tilia či statek Nadace Tabor v Nové Vsi u Lomnice n. Popelkou sice inklinují k biodynamice a používají její prvky, ale certifikaci DEMETER nemají,“ upřesnil Radomil Hradil.

V celosvětovém měřítku je do systému biodynamického zemědělství začleněno zhruba čtyři tisíce podniků, které jsou certifikovány organizací Demeter, která je považována za nejvyšší stupeň ekologického zemědělství ve světě. Klade důraz na používání hnojiv a kompostů a vylučuje použití umělých chemických látek na půdě a rostlinách. Od roku 2011 byly biodynamické techniky používány na více než 140 tisících hektarech v téměř padesátce zemí.

Výsevní dny podle Marie Thunové vydává PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců. První kalendář vyšel v českém překladu již pro rok 1995. V Německu však vychází tato příručka už 50 let.

Kalendář lze objednat na pro-bio@pro-bio.cz nebo telefonicky - 583 216 609, je k dispozici na centrále Svazu PRO-BIO, Nemocniční 53, vchod B, Šumperk.

Cena Výsevních dní 2015 je 68 Kč, při objednání 5 a více kusů získáte množstevní slevu. Členové Svazu mají nárok na jeden výtisk za zvýhodněnou cenu 38 Kč. Cena Výsevních dní SPECIÁL činí 45 Kč.


sobota 22. listopadu 2014

Rozhovor zakladatelů a průkopníků EZ

http://prazsky.denik.cz/podnikani/lide-v-sobe-maji-geny-zemedelcu-ktere-se-zacinaji-probouzet-20141118.html

pondělí 6. října 2014

Stragegie zahnuté okurky

"Stragegie zahnuté okurky" představí stejnojmenný film o komunitou podporovaném hospodářství Gartencoop ve Freiburgu a umožní vám setkat se s jedním z jeho zakladatelů Fabianem Kernem. Akce se uskuteční dne 13.10. od 18ti hodin v Biu OKO v Praze na Letné.
Součástí akce bude také hostina z produktů tuzemských KPZek, přinést něco na stůl můžete i vy!

PROGRAM:

18.00-19.00 - projekce filmu Strategie zahnuté okurky
Die Strategie der krummen Gurken, Německo 2013, 64 minut, německy s českými titulky
Skupina 260 lidí je potravinově téměř soběstačná. Věnuje se ekologickému pěstování formou společného sdílení nákladů a rizik. Její okurky mohou být nadměrně zahnuté, mrkve propletené a salát menší než obvykle. Sezónní, lokální a naprosto ekologické potraviny, původní osiva a odrůdy, krátký distribuční řetězec, solidární ekonomika, společné vlastnictví, společné vzdělávání, zapojení všech, to jsou některá z témat, jež film otevírá.

19.00-19.30 Diskuse s Fabianem Kernem, jedním ze zakladatelů a hlavních představitelů Gartencoopu.

Od 19.30 Hostina komunitních zahrad a KPZek a Hostina přátel Bio Oko. Přineste i vy nějakou svou pochoutku!Na setkání se těší.

Jan Valeška
PRO-BIO LIGA
Kubatova 1/32 102 00, Praha 10-Hostivař
IČO: 750 305 86

mob.: +420 774 683 833
email: info@biospotrebitel.cz
skype: biospotrebitel.cz

středa 10. září 2014

Víte, že…eBIOneta dokončuje mobilní aplikaci

Portál eBIOneta je blízko spuštění vlastního systému značení potravin net@TRACE. Členové odbytového družstva získají možnost označovat svoje produkty pomocí štítků, které fungují jako elektronický kolek.Ve spojení s databází net@TRACE poskytne informaci o původu produktu. Zboží lze zobchodovat na portálu eBIOnety a využít společné logistiky, včetně slev ze svépomocného fondu. Nyní se dokončuje mobilní aplikace, která umí popisovat a štítkovat produkty a zjistí, kde je nejbližší prodejní místo.


Víte, že…Výnos obilovin je letos vysoký, převyšuje loňsko

Žně jsou ve svém závěru. Aktuální výnos obilovin je stále velmi vysoký a je ve výši 6,17 t/ha. Výrazně tak převyšuje výnosy obilovin, které byly zjištěny touto dobou v roce 2013 (5,45 t/ha) a to o 0,72 t/ha. Jsou značné lokální rozdíly v postupu sklizně 35.týden, kdy je prakticky sklizena celá Morava. České kraje mají větší zpoždění, z toho pak největší je patrné v Karlovarském a Jihočeském kraji a zvláště pak v kraji Vysočina. V ostatní regionech Čech je sklizeno od 91,3 % do 99,8 % sklizňových ploch a žně končí.


Víte, že…Přibývá hospodařících vlastníků půdy

Od roku 2000 do roku 2013 se v České republice výrazně zvýšil podíl obhospodařované půdy ve vlastnictví zemědělských subjektů, přesto však zůstává velmi nízký ve srovnání s ostatními státy Evropské unie. Snížil se počet pracujících v zemědělství a ubylo zemědělské půdy, především orné. Pokračoval útlum chovu skotu, prasat a drůbeže, naopak rostly početní stavy ovcí, koz a koní. Na šestinásobek se zvýšil počet ekologicky hospodařících subjektů. To jsou hlavní závěry vyplývající ze Strukturálního šetření v zemědělství 2013.

Září je tradičně Měsícem biopotravin a ekologického zemědělství. Letos se tato největší a nejvýznamnější akce zaměřená na podporu ekozemědělství a biopotravin v České republice koná již podesáté. Veřejnost má příležitost poznat domácí biovýrobky a principy jejich produkce. Organizátorem je Ministerstvo zemědělství.

Bio pro každého

Letošním mottem Měsíce biopotravin a ekologického zemědělství je „BIO pro každého“. Kampaň má pomoci odstranit u veřejnosti rozšířenou představu, že biopotraviny jsou dostupné jen malé skupině obyvatel, a že v bio kvalitě lze koupit pouze ovoce a zeleninu. Jak ale říká motto kampaně, bio je skutečně pro každého a „svůj“ výrobek si najde každý člen rodiny.
 • Muži zřejmě nejvíce ocení, že si mohou v biokvalitě koupit maso a masné výrobky, například párky nebo salám, které mohou zapít výborným biopivem. V bio kvalitě se dokonce vyrábí i pálenka. Oblíbená jsou biovína a dobré sýry z ekologické produkce.
 • Ženy nakupují biopotraviny častěji než muži. Mají tak o sortimentu biopotravin větší přehled a vědí, že v kvalitě BIO je možné koupit také kečupy, oleje, pečivo, kávu, čaj nebo čokoládu, bio ovoce a zeleninu. Biopotraviny se prodávají nejenom v prodejnách potravin, ale také v lékárně, v drogerii, nebo na internetu.
 •  Především ženy nakupují biopotraviny pro děti. Dětská výživa je vůbec nejprodávanější, tvoří téměř čtvrtinu všech prodaných biopotravin. Do této kategorie spadají nejen přesnídávky nebo náhradní mléčná výživa, ale také kaše, maso, zeleninové příkrmy, nápoje, sušenky či oplatky.

„Cílem kampaně je nejen informovat co nejvíce lidí o pravidlech ekologického zemědělství, ale povzbudit všechny spotřebitele, aby biopotraviny ochutnali a sami se přesvědčili, co ekologičtí zemědělci vyrábí. Pro někoho může být překvapením, že mezi biovýrobky může být i maso, uzeniny a pivo. Měsíc biopotravin je ideální příležitostí, jak v co největší možné míře podpořit i naše regionální zemědělce a potravináře přímým nákupem českých biopotravin,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka.
V bio kvalitě je možné koupit také kečupy, oleje, pečivo, kávu, čaj nebo čokoládu. Existují i specializované biopotraviny určené dětem. Právě dětská výživa patří k nejvyhledávanějším biopotravinám, tvoří téměř čtvrtinu všech prodaných biovýrobků. Do této kategorie spadají nejen přesnídávky nebo náhradní mléčná výživa, ale také kaše, maso, zeleninové příkrmy, nápoje, sušenky a oplatky.

V eko režimu 11% půdy

Výměra ekologicky obhospodařované půdy k letošnímu 25. 8. přesáhla 11 % z celkové zemědělské půdy ČR. „V porovnání s předchozími lety se zvyšuje počet výrobců biopotravin. Jen během letošního roku bylo zaregistrováno 25 nových biovýrobců. Potvrzuje se tak dlouhodobý trend rozvoje a růstu českého trhu s biopotravinami a zvyšujícího se zájmu spotřebitelů o biopotraviny,“ uvedl ředitel Odboru environmentálního a ekologického zemědělství MZe Jan Gallas.

Akce Měsíc biopotravin


V průběhu září se uskuteční řada akcí, jako jsou regionální biodožínky, biojarmarky, ochutnávky biopotravin, přednášky nebo exkurze na ekofarmy. Na webové stránce www.mesicbiopotravin.cz je kompletní seznam akcí včetně podrobného programu a kontaktu na organizátory. Nové akce je stále možné na stránku vkládat. Mezi ty nejdůležitější patří Čejkovické bylinkové slavnosti (7. 9.), VI. Jarmark bio, eko a výrobků s označením Vysočina regionální produkt (11. 9.), Těšínský krmáš (12. – 13. 9.), Bioakademie 2014 (11. – 12. 9.), Biodožínky Country Life 2014 (14. 9.), VII. Bioparty na Biostatku ve Valči (20. – 21. 9.).

MZe

Biosádlo z přeštických prasat s výluhem z konopí se stalo Českou biopotravinou 2014

Českou biopotravinou roku 2014 se stalo Bio konopné sádlo z ekologicky chovaných prasat z Vysočiny. Biofarma Sasov má tedy na svém kontě další úspěch se svými biovýrobky. V dílčích kategoriích soutěže uspěly sterilované Černíkovické okurky Miloše Kurky (Královéhradecký kraj) a Bio cukrový hrášek z Horňácké farmy v Hrubé Vrbce (Jihomoravský kraj). Biovínem 2014 se stalo Rulandské šedé, oranžové víno, výběr z hroznů 2013, společnosti Víno Marcinčák (Jihomoravský kraj).
Pavel Maurer a Tereza Tůmová (BIOFACH)

Potraviny zařazené do kategorií: biopotraviny rostlinného původu, biopotraviny živočišného původu a biopotraviny pro gastronomii, pochutiny a ostatní hodnotila porota v čele s popularizátorem dobrého jídla Pavlem Maurerem. „Oceňuji dvě věci: Jednak to, že hodnocení poroty, ač se někteří z nás již známe déle, probíhá zásadně tajně a bez vzájemného ovlivňování, komentářů nebo hlasitých výkřiků obdivu či zatracení! Dále jsem nadšen nebývalou kreativitou bioproducentů. Letos dokázali přemýšlet nebývale marketingově, snaží se hledat nové produkty nebo oprašovat staré dobré tradice a záleží jim na názvu a obalu výrobku," uvedl Pavel Maurer. 

Jindřich Pokora a Veronika Válková
Součástí hodnotící komise byli také odborníci ze Státní zemědělské a potravinářské inspekce ředitel odboru kontroly, laboratoří a certifikace Jindřich Pokora a referentka Veronika Válková. „Z pohledu senzoriky byly vítězné bio-výrobky chuťově skvěle vyvážené, jejich chuť byla lahodná a plná, vůně velmi příjemná. Všechny výrobky v soutěži potvrdily, že suroviny v biokvalitě mohou být základem kvalitních a senzoricky velmi zajímavých produktů,“ sdělila Veronika Válková. Zvítězilo sádlo


Celkovým vítězem soutěže se však stal jedlý živočišný tuk obsahující bio konopný sušený list macerovaný v horkém vyškvařeném bio vepřovém sádle. Odbornou porotu přesvědčil svou jemnou chutí, inovativností výrobku a také tím, že veškeré použité suroviny jsou tuzemské, včetně konopí. Sádlo je vyškvařené z vybraného hřbetního a vnitřního (plstního) sádla přeštických prasat. V sádle je vyluhován ručně sbíraný list a květ konopí polské odrůdy Bialobrzeskie, vypěstovaný přímo v Sasově. K jeho šetrnému sušení je dokonce využito odpadní teplo z místní bioplynové stanice.

„Jsme svědky dlouhodobé polemiky o tom, zda jsou biopotraviny zdravější. Zcela přirozené spojení kvalitního vepřového sádla s léčivým konopím dělá z našeho biovýrobku téměř funkční potravinu. Konvenční potraviny mají svoje ,éčka‘, my je nahrazujeme bylinami,“ uvedl Josef Sklenář. Na vývoji výrobku se podílela společnost Hempoint. Veškerou produkci testuje certifikovaná laboratoř Vysoké školy chemicko-technologické. 

Nejlepší biopotravinou rostlinného původu se staly Černíkovické okurky od Miloše Kurky. Kvalita v podobě čerstvých a s pečlivostí pěstovaných surovin přináší pěstiteli a zpracovateli z Černíkovic úspěch. V loňském ročníku soutěže totiž zvítězily jeho beraní rohy. „Tajemství chuti tkví právě v surovinách. Stačí pak jen oprášit staré recepty, nic zvláštního pro dobrou sterilovanou zeleninu nepotřebujete,“ říká skromně Miloš Kurka, který zásobuje biobedýnkami s čerstvou i zpracovanou zeleninou část Královéhradecka. 
V kategorii pochutin a výrobků pro gastronomii zvítězil Bio cukrový hrášek z Horňácka. Jeho výrobci v Hrubé Vrbce hrášek nejen pěstují a zpracovávají, ale také přemýšlí, jak v něm zachovat co nejvíce důležitých látek. „V ten den co se hrášek sklidí se i vyloupe a zpracuje. Vynechali jsme fázi sušení a opětovného máčení, takže si hrách zachovává pěknou barvu a vynikající chuť,“ přiblížila Iva Nováková Pavlíková, jednatelka Horňácké farmy. Dodává, že o výrobu se stará jeden hospodář, a to od setí až po etiketování. 


Oranžové víno nejlepší


Soutěž potvrdila, že velmi šikovní jsou tuzemští ekologicky hospodařící vinaři. Porota someliérů, kteří se sešli na Moravě, hodnotila celkem padesát vzorků. Specialisté se shodli, že nejlepším biovínem je Rulandské šedé, výběr z hroznů 2013, společnosti Víno Marcinčák. „Oranžová vína vznikají tak, že bobule jsou po odstopkování hroznů macerovány spolu s moštem delší dobu, tady to bylo 48 hodin při teplotě 4°C. Díky tomu se ze slupek do moštu uvolní více aromat, tříslovin a barviva. Tato vína pak mají jasně oranžové tóny,“ popsal Petr Marcinčák.

Letošní ročník soutěže velmi překvapil z hlediska sortimentu výrobků. „Řada z nich, jako například meruňkový džem s kakaem, nebo vítězná biopotravina v podobě sádla, překvapila porotu svojí inovací, čehož si velmi cením,“ zhodnotila Kateřina Nesrstová, manažerka PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců, který soutěž organizuje. Porota se shodla, že mnohé výrobky, které na pomyslné stupně vítězů nevystoupily, velmi mile překvapily. Svou vyváženou chutí si vysloužil pochvalu Zákys přírodní vyrobený Miloslavem Zedníčkem z Kamenice. Matylda z hor bio sýrové tyčky z Polabské mlékárny představují alternativu v biokvalitě v sortimentu dětmi tolik oblíbených sýrových tyčinek. A Nesmělý meruňkový čokodžem bio z malého rodinného ekologického hospodářství Ekostatek Vlkaneč ve středních Čechách zase ukázal experiment s netradiční recepturou s výborným výsledkem.

Oceněné výrobky dílčích kategorií budou moci výrobci označit logem České biopotraviny 2014 pro danou skupinu produktů. Celkový vítěz pak má právo užívat pro svůj výrobek označení Česká biopotravina 2014. 

Ocenění


Ceny si vítězové převezmou při slavnostním večeru u příležitosti mezinárodní konference Bioakademie 11. září 2014 na zámku v Lednici. Soutěž je pořádána pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky a ústředního ředitele SZPI Martina Klanici.

Hlavním partnerem soutěže je Nürnberg Messe GmbH v zastoupení společnosti PROveletrhy, s. r. o., která poskytuje odměnu pro celkového vítěze v podobě zájezdu za inspirací na veletrh BioFach do Norimberku.

Soutěž Česká biopotravina ohlédnutí


Českou biopotravinou 2013 byly zvoleny Černíkovické beraní rohy Miloše Kurky. V dílčích kategoriích bodovaly Šonovský kmet – tvrdý sýr z ovčího mléka z farmy Moniky Menčíkové, Kvasný ocet vinný s bazalkou Ing. Josefa Abrleho a slámové víno Frankovka 2012 společnosti Víno Marcinčák. První ročník soutěže se konal v roce 2002, kdy získal ocenění Bio Jablečný mošt z Hostětína. 

O výhercích


Biofarma Sasov


Biofarma Sasov - Farmu založil Josef Sklenář v roce 1991 v areálu Školního statku Střední odborné školy v Jihlavě. Od roku 1999 je celá farma a její produkty certifikována jako Uznaný podnik ekologického zemědělství. Činnost na farmě je pestrá - každým rokem pěstuje kolem dvaceti různých druhů plodin, chová prasata, skot masných plemen a koně. Kvalita chovu zvířat a jejich pohoda je tou nejvyšší prioritou. V zájmu co nejnižších stresů počátkem roku 2010 otevřeli vlastní bio jatka přímo na farmě. Vyjádřením úcty ke zvířatům je i snaha o co nejkvalitnější zhodnocení - unikátní zrání masa a nyní již i faremní výroba masných výrobků a uzenin. Za výrobek Kančí biolovečák obdrželi cenu Česká biopotravina roku 2010, za Bio sasovskou klobásu cenu Regionální potravina 2013 Kraje Vysočina, maso a masné výrobky jsou také držiteli značky Vysočina regionální produkt. Nabízí mnoho vlastních výrobků, u nichž dbáme na tu nejvyšší kvalitu. Výroba na Biofarmě Sasov nepoužívá ani povolená syntetická aditiva (tzv. éčka) - ať už v masných produktech, nebo v těch rostlinných. (kontakt: Josef Sklenář, tel.:567312281, email: info@biofarma.cz, www.biofarma.cz )


Horňácká farma


Horňácká farma s.r.o. sídlí v Hrubé Vrbce naproti evangelického kostela. Hospodaří ekologicky, protože ekologické zemědělství je pokrokový a moderní způsob hospodaření, který staví na tisíciletých zkušenostech našich předků. Na farmě je chován skot, prasata, miniprasata, ovce, kozy, husy, koně a jednoho osla. Všechna zvířata chovaná na farmě mají možnost volného pohybu a jsou krmena výhradně krmivem, které si sama farma vypěstuje na loukách a polích, které nijak chemicky neošetřuje. Farma spolupracuje při péči o krajinu se Správou CHKO Bílé Karpaty a to na území Vojšických luk a v lokalitě Velické zahrady. Obě zmíněné oblasti spadají do soustavy chráněných území Natura 2000, což je soustava chráněných území určených k ochraně biologické rozmanitosti v celé Evropské unii. (kontakt: Mgr. Iva Nováková Pavlíková, jednatelka, tel.: 723 167 756, email: hornackafarma@centrum.cz, www.hornackafarma.cz)


Miloš Kurka


Miloš Kurka je producent širokého sortimentu biozeleniny (dýně Hokkaido, cukety, mrkev, česnek, zelí), jahod a brambor. Prodej ze dvora, rozvoz bedýnek na Královéhradecku. Zpracování zeleniny - výroba kysaného zelí, nakládání okurek, červené řepy, papriček. Černíkovické beraní rohy - biopotravina roku 2013. Odběr po telefonické domluvě. (kontakt: Ing. Miloš Kurka, tel.: 734 110 270, email: kurka@wo.cz, www.biozelenina.cz)

Víno Marcinčák


Víno Marcinčák je rodinné vinařství hospodařící na vlastních vinicích ležících v Mikulovské vinařské podoblasti. Od roku 2008 je vinařství největším vinohradnickým BIO-pěstitelem v České republice. Produkce vinařství je zaměřena výhradně na přívlastková vína 
z tradičních odrůd. Jejich široký sortiment doplňují vína botrytická, ledová 
a slámová, která jsou vyhlášenou specialitou vinařství. Při používání moderních výrobních technologií je kladen důraz na kvalitu, originalitu a jedinečnost vín, která je dána neopakovatelným charakterem jednotlivých viničních tratí. Díky této filozofii vinaře Petra Marcinčáka vznikají osobitá vína určená pro nejnáročnější milovníky vín. (kontakt: Ing. Petr Marcinčák, tel.: 736 489 351, email: vino@marcincak.cz, www.marcincak.cz)

Výhercům gratulujeme a těšíme se na další ročník soutěže. Zasedání poroty proběhne ve stejném termínu jako letos, tedy 21. srpna 2015.

(syh)Dýňové chutney a domácí kečup


Přijďte se naučit! Praktická dílna "Dýňové chutney a domácí kečup" s Dianou Benšovou.

Místo konání: SEV Toulcův dvůr Praha, velká přednášková místnost
Datum: 22.09.2014

Čas: 16:00 - 20:00Nabídky a poptávky srpen- září 2014


 • ¨ Koupíme semeno ostropestřce mariánského bio Množství do 20 tun. (Kontakt: Leo Taraba, LL spol. s r.o., tel: +420 608 254 013, e-mail: leo@llcomp.cz)
 • ¨ Nabízíme nyní biobrambory a koncem září, v říjnu biojablka. Napište. (Kontakt: Kristina Nowotná, farma Karlíkova vila, Poděbrady, kristina.nowotna@tiscali.cz)
 • ¨ Poptávka po jablkách v BIO kvalitě v množství min. 20 000 kg (Kontakt: David Soška, Vitaminátor s.r.o., tel.: 732 266 635, email: soska.david@vitaminator.cz )
 • ¨ Regionální partner CZ. Tato pořádá 2. – 4. října 2014 v Hradci Králové Evropské dny, Masarykovo náměstí 10:00-18:00 hodin. Máte možnost bez jakýchkoli poplatků se této akce zúčastnit a prezentovat své produkty a služby. Akce je zaměřena mj. na propagaci a podporu regionálních výrobců, živnostníků a firem v Královehradeckém Kraji. Zúčastnit se může každý subjekt, který je aktivní Evropan z Čech v Královehradeckém Kraji a má zájem o rozvoj a propagaci své činnosti v EU. (Kontakt: Regionální partner CZ, o.p.s. , regent@regionalnipartner.cz)
 • ¨ Prodám stádečko chovných krav a jaloviček. Asi 95% charolais, dobré porody i povahy, celkem 6 kusů. Cena dohodou. (Kontakt: tel. 7742220088, eliskagibiecova@seznam.cz, Vyšehoří, okr. Šumperk )
 • ¨ K prodeji oves s peluškou cca 40t poměr cca 50/50 (Kontakt Petr Zlámal, tel.: 776043073) 
 • ¨ Spolupráce při psaní knihy, vytvoření fotodokumentace výměnou za starost o zdraví vaší farmy. Jmenuji se Hana Goldová a píši knihu: Jak nejlépe využít potenciál své zahrady, kde popíši svoje zkušenosti z pěstování bez chemie a v souladu s přirozenými možnostmi zahrady. Obsahem knihy jsou témata týkající se veškeré produkce farem a především pěstitelů. Budou dopodrobna rozepsány postupy jak kompostovat, hnojit, také ekologická eliminace škůdců (hryzci, slimáci, mšice, puklice…), chorob (plísně hniloby, rzi…) pomocí homeopatie a rostlinnými výtažky, chov a použití přirozených predátorů v zahradě, nejvhodnější doba k setí, pletí i doporučení vhodně následných pěstovaných a sousedských plodin. A mnoho dalšího o důvodech a příčinách chorob, jak jim předcházet a úspěšně pěstovat zdravé a odolné plodiny. Jsem homeopat se zaměřením na léčbu zvířat a rostlin. Homeopatií se zabývám přibližně 12let. Forma spolupráce je individuální, dle potřeb a zaměření farmáře. Také cena mnou poskytovaných služeb se odvíjí od času a náročnosti řešených potíží. Předpokládám však, že bude velmi ponížena pro ty, kteří se rozhodnout spolupracovat na připravované knize. Neváhejte se připojit i v případě, že chováte zvířata. Pro Vás lze využít i moje zkušenosti s homeopatickou léčbou skotu, ovcí, drůbeže i koní.Úryvek z připravované knihy http://www.agrohomeopatie.eu/?p=365. (Kontakt: Hana Goldová www.agrohomeopatie.eu
 • info@agrohomeopatie.eu
 • ¨ Na Obchodní oddělení při Belgickém velvyslanectví v Praze se obrátila belgická firma FYTOFEND se žádostí o zprostředkování kontaktu na vhodné distributory a odběratele v České republice. Výše uvedená společnost se zabývá přírodní stimulací obranyschopnosti rostlin proti škůdcům, plísním, bakteriím, virům a řadě dalších rostlinných nemocí. Cílem této metody - vyvinuté ve spolupráci s belgickými vědci - je zvýšení imunitního systému rostlin tak, aby v případě kontaktu s nežádoucím prvkem se samy dokázaly ubránit. Jde o nechemické a geneticky neupravované přípravky, které nemají vliv na člověka a ekologii. Vhodné jsou zvláště pro pěstování ovoce, zeleniny, vinné révy a řady dalších rostlin a plodin. Bližší informace o belgické firmě a jejích prostředcích naleznete na následujících webových stránkách: www.fytofend.com. V případě vašeho zájmu o spolupráci s výše uvedenou belgickou firmou a dovoz jejích výrobků na český trh nás kontaktujte co možná nejdříve mailem. (Kontakt: Mgr. Petr KREBS, obchodní tajemník, Belgické velvyslanectví v Praze, Obchodní zastoupení pro Valonsko a Brusel, Myslíkova 31, 110 00 Praha 1, prague@awex-wallonia.comPropagace zemědělských produktů spolufinancovaná EU

DOTACE
Workshop "Propagace zemědělských produktů spolufinancovaná EU"
Místo konání: MZe ČR, Praha
Datum: 24.09.2014
Workshop proběhne za účasti zástupce Evropské komise a v jeho průběhu budou účastníci seznámeni se současným a budoucím systémem propagačních opatření.
Bulletin v tištěné podobě

Milá členská základno,
doba sklizní někde skončila, jinde je v plném proudu a jinde se na ni možná ještě čeká. Právě v době velkého pracovního vypětí dostáváte do rukou bulletin, který opět bude přinášet informace z centrály svazu, ministerstva, ale i od Vás—sedláků. V případě, že chcete dostávat tištěnou verzi, je nutné se znovu nahlásit na pro-bio@pro-bio.cz, neb šotek důkladně schoval data.
Děkujeme za pochopení a budeme se těšit na Vaše zprávy i přízeň. 
Centrála Svazu PRO-BIO

Dny otevřených vrat

Den otevřených dveří na statku Kozojedský dvůr

Místo konání: Nítkovice u Litenčic
Datum: 14. 9.2014
Čas: 13:00 - 18:00
Srdečně Vás zveme na den otevřených dveří na ekologickém statku Kozojedský dvůr s.r.o. v Nítkovicích na Kroměřížsku.
Čeká vás nejen prohlídka statku a ochutnávky, ale i další zajímavý program. Podrobnosti najdete v přiložené pozvánce.
Akci pořádá Kozojedský dvůr s.r.o. ve spolupráci s IS Kopanice,
PRO-BIO RC Bílé Karpaty a Lískou o.s. pro EVVO ve Zlínském kraji.

Připravuje se:


Dny otevřených dveří u našich regionálních ekologických zemědělců:


 • 20. září 2014 AGROFYTO spol. s r.o. v Lidečku
 • V rámci Jablečné slavnosti 28. září 2014 pořádá den otevřených dveří také Moštárna Hostětín s.r.o.
 • 24. října 2014 ekofarma Pavla Šeligy ve Vlachovicích (spojeno s trhem plemenných beranů)
 • 6. prosince 2014 Horňácká Farma s.r.o. v Hrubé Vrbce 


Září—Měsíc biopotravin! Česká biopotravina 2014, Bioakademie a mnoho dalších akcí


Září je měsícem bilančním. Stejně jako učitelky a žáci přemýšlí, jaké byly prázdniny, co nového poznali a co naopak pozapomněli, zemědělci se pomalu začínají ohlížet za sezónou. 
Plánují chod věcí budoucích, aby příští září nepočítali peníze chybějící, ale zbývající. 

Počet ekofarem stejný, biovýrobců přibývá


Rok 2015 bude v lecčems nový, proto nově zařazujeme do bulletinu informace z legislativy vztahující se především k ekologickému hospodaření. Není pochyb o tom, že lze očekávat další rozvoj ekologického zemědělství. Vždyť tento obor není žádnou popelkou ani nyní. Ministerstvo zemědělství eviduje 518 výrobců biopotravin a 3878 ekofarem. V biopotravinách se ročně „protočí“ 2,5 miliardy korun, což činí 1% podíl v obratu obchodu s potravinami. Z čísel ministerstva vyplývá, že přestože v uplynulých obdobích počet ekologických zemědělců i podíl plochy zemědělské půdy v ekologickém režimu stagnoval, vzrostly počty výrobců biopotravin. Podle ředitele odboru environmentální a ekologického zemědělství MZe Jana Gallase setrvalý stav počtu ekologických zemědělců souvisí s vývojem Společné zemědělské politiky. Nepřijímaly se nové žádosti a dobíhají závazky. Změna se dá čekat právě od příštího roku. Tomu, jak bude vypadat budoucnost ekologického zemědělství v České republice, bude věnována letošní Bioakademie. Reportáž z konference přineseme v říjnu. 

Měsíc biopotravin

V měsíci biopotravin je vždy přichystána řada akcí, a to mj. i aktivními členy PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců. S pravidelností s jakou jdou měsíce v kalendáři za sebou, se lze spolehnout, že v srpnu zasedá porota soutěže Česká biopotravina 2014, aby v září byl na tiskové konferenci Ministerstva zemědělství ČR oznámen vítěz. Letos stejně jako vloni porotci usedli k hodnocení 21. srpna. Pro soutěžící budiž již nyní napsáno, že i v příštím roce bychom chtěli toto datum spojené s naší historií pro zasedání poroty ponechat (dobře se pamatuje:). Již nyní mohou biovýrobci přemýšlet, kterou chuťovku přihlásí příště. Významnou změnou však bylo místo konání soutěže, a to téměř v jámě lvové. Pražský inspektorát Státní zemědělské a potravinářské inspekce dal soutěži nejen patřičné zázemí, ale bezesporu přidal i na prestiži.
čtvrtek 4. září 2014

Nový Atlas masa představuje netušené rozměry každodenních nákupů

Více a více lidí nakupuje v obchodech bio maso a zboží z místních statků, aby se vyhnuli výrobkům z industrializované živočišné výroby. Na to a mnoho dalšího poukazuje nová studie Atlas masa, kterou vydávají zastoupení Heinrich-Böll-Stiftung v Praze a Hnutí DUHA. 
Testování, které provedli experti z evropských i amerických univerzit, potvrdilo, že bio maso je vyzrálejší, méně vodnaté a obsahuje menší množství tuku. Revoltující zákazníci i proto požadují jídlo, kterému mohou důvěřovat. Rozsáhlá publikace nabitá nejnovějšími daty také mapuje globalizaci masného průmyslu, k níž dochází v posledních desetiletích. Prozkoumává velkovýrobu masa i důsledky, jaké má pro každodenní život českých domácností:

· OSN odhaduje, že 70 % zemědělské půdy na světě slouží přímo nebo nepřímo k chovu zvířat.
· K vypěstování sóji, kterou české velkochovy dovážejí k vykrmování zvířat, je potřeba 190 000 hektarů půdy – ekvivalent poloviny Zlínského kraje. Sójovým plantážím ustupují divoké brazilské savany, kde mají domov vzácné druhy zvířat.
· České chovy na každý kilogram živé váhy masa spotřebují 83 miligramů antibakteriálních látek – a dvě třetiny vepřového prodávaného v amerických supermarketech už obsahují bakterie rezistentní vůči antibiotikům.
· K výrobě kilogramu hovězího masa je potřeba 15 000 litrů vody.
· Jatečná prasata jsou chována v železobetonových boxech s podlahou z ocelového roštu, kde na každé zvíře připadá 0,65 čtverečního metru plochy.
· Deset světových firem poráží 88 % všech prasat. Největší z nich, brazilská JBS, každý den porazí 70 000 prasat a 85 000 kusů hovězího dobytka.
· 83 % světové produkce mléka připadá na jedno jediné plemeno: holštýnský skot.
· Evropské supermarkety spotřebují z kuřat hlavně prsní řízky a zbytek masa je odpad – který pod cenou exportují do Afriky, a vytlačují tak místní zemědělce.

Josef Sklenář, zakladatel biofarmy Sasov, k tomu říká: „Často odpovídám na otázku, proč je bio maso tak drahé, také otázkou: Proč je to běžné – konvenční maso, tak levné? Skutečnou cenu masa totiž za nás doplatí až naše děti.“ 

Atlas masa poprvé přehledně mapuje většinu negativních externalit při produkci masa. „Každým rokem se na světě chová 60 miliard hospodářských zvířat. Většina z nich svůj život prožije v intenzivních velkochovech, kde se bere jen malý ohled na jejich přirozené životní potřeby a pohodu. Následuje často dlouhá a strastiplná cesta na jatka a usmrcení na porážkové lince. Soucit se živými tvory a vědomí hodnoty zvířecího života se vytratily s přeměnou chovu zvířat na živočišnou velkovýrobu a s přeměnou zvířete na produkční jednotku a zboží, “ uvedla Romana Šonková, zástupkyně Compassion in World Farming v České republice. Podle Tomáše Tožičky, experta na ekonomiku třetího světa nastal čas na změnu a lidé konzumující potraviny ze zvířat se čím dál víc zajímají, odkud jejich potraviny pocházejí. Zatím je však informovanost v tomto ohledu nedostatečná a často zavádějící. 

Důležitým přínosem Atlasu masa je to, že čtenář pochopí vzájemné provázanosti mezi industrializací stále zvyšující se produkce masa a jejími sociálními, zdravotními, environmentálními a politickými důsledky. Nejde o to lidi strašit, byť čísla a fakta jsou velmi znepokojující, ale zvýšit povědomí o tom, co jíme a jaké to má důsledky, ale hlavně o tom, jaké jsou naše možnosti informovaného výběru.

Hnutí DUHApondělí 1. září 2014

Bioakademie 2014: Na budoucnost ekologického zemědělství se podíváme opět v Lednici

Účastníci mezinárodní konference ekologického zemědělství Bioakademie 2014 zaměří svůj pohled do budoucnosti. Setkání ekologických zemědělců, zástupců státní správy a odborných kapacit se sejdou v Lednici na jižní Moravě ve dnech 11. a 12. září 2014, aby se podívali, co ekologické zemědělství čeká v příštích letech. Tématy budou, jak například nastavení dotačních podmínek, tak i problematika vztahu s konvenčním zemědělstvím. Mezinárodní konferenci ekologického zemědělství organizuje již počtrnácté PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců.

V letošním roce se příspěvky na konferenci budou týkat Programu rozvoje venkova, včetně navržených sazeb. Přítomni budou zástupci Ministerstva zemědělství ČR, aby se osobně setkali sedláky, kteří ekologicky hospodaří, a prodiskutovali výhled do let příštích, např. Akční plán ekologického zemědělství od roku 2016.

Další odborný blok bude věnován problematice nepovolených látek v ekologické produkci a rizikům kontaminace. „Konference se zúčastní i ekologičtí sedláci, kteří se dostali do potíží například kvůli přestřiku konvenčních zemědělců. Zazní otázky spojené s poškozením dobrého jména, sankcemi, stanovisky kontrolních orgánů a státní správy. Budeme hledat odpovědi, jak lze problém řešit, co pro poškozené může udělat stát a co mohou dělat oni sami, aby riziko zmenšili,“ vysvětlila Kateřina Nesrstová, manažerka PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců.

Na závěr dvoudenního setkání je ve spolupráci s Českou technologickou platformou pro ekologické zemědělství plánována odborná exkurze. Bioakademie je vždy příležitostí získat nové a nezkreslené informace týkající se ekologického zemědělství, ale zároveň i možností navázání obchodních
kontaktů.
Součástí Bioakademie je rovněž tradiční společenský večer v areálu lednického zámku spojený se slavnostním předáním cen soutěží Česká biopotravina 2014, Nejlepší sedlák Svazu PRO-BIO a Nejoblíbenější bioprodejna Svazu PRO-BIO. Bioakademie 2014 je pořádána pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky.
  (syh)


Pokusnictví v polních podmínkách a sdílení informací - pěstování brambor

Místo konání: Maďarsko
Datum: 10. 9. 2014 - 12. 9. 2014
Program:
1. den, Budapešť

· Představení sítě pro pokusnictví
a vzdělávání v Maďarsku

· Prezentace pokusů na bramborách

· Představení maďarských rezistentních odrůd a Centra pro výzkum brambor

· Ochutnávka brambor

· Diskuse na téma možné formy
spolupráce v oblasti

2. den návštěva zemědělských podniků zapojených v pokusech, okolí Budapešti
Určeno pro: zemědělce, poradce, pracovníky NNO, výzkumníky.
Jednací jazyk je angličtina.
Veškeré náklady související s účastí jsou hrazeny z projektu OFEOF Leonardo da Vinci.
Více informací na info@ctpez.cz nebo na tel. 603 545 697
Pořádá Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství (ČTPEZ)středa 12. března 2014

Sháňka po osivu bio ovsa

Náš člen František Král z Týnce, okr. Břeclav shání 200 kg osiva bio ovsa nebo alespoň konvenčního nemořeného. Pokud můžete nabídnout nebo poskytnout kontakt, ozvěte se přímo panu Králi na tel.: 608 845 236 nebo e-mail: fkfkf@seznam.cz.

Bio oves k prodeji. Máte zájem?

Náš člen Ing. Vít Antl z Moravského Kočova, okr. Bruntál nabízí k prodeji bio oves cca 75 t a směs bio ovsa s peluškou cca 35 t. Pokud máte zájem, bližší informace získáte u pana Petra Zlámala, tel.: 776 043 073.

Hledáme dodavatele slunečnicového semínka

Společnost LIFEFOOD Czech Republic se na nás obrátila s hledáním dodavatele slunečnicového semínka v biokvalitě a původem ČR. Pokud můžete nabídnout nebo poskytnout kontakt, ozvěte se paní Brabencové - daniela@lifefood.eu.

Poptávka po žitné slámě

Potřebuji sehnat žitnou slámu nepřelámanou, nejlépe pěstovanou jako ozim. Nabídněte, nebo poraďte, kam se obrátit. Děkuji, Milan Suchomel, 774 234 626, milan.suchomel1@gmail.com.

středa 5. března 2014

pondělí 10. února 2014

Zahrada pro budoucnost


Envicentrum Vysoké Pole Vás zve v rámci projektu Zahrada pro budoucnost na sérii přednášek a workshopů lektora Petra Háby o nových trendech v ekologickém hospodaření. 

Přidávání hodnoty potravinářským výrobkům prostřednictvím zpracování ekologické produkce


Potravinářská komora pořádá v těchto dnech semináře na téma: Přidávání hodnoty potravinářským výrobkům prostřednictvím zpracování ekologické produkce. Více informací se dozvíte na www.foodnet.cz. Nejbližší seminář se uskuteční zítra 11. 2. ve zlínském hotelu Interhotel Moskva, následovat bude ve středu 12. 2. v Praze, v hotelu Olšanka, s. r. o. (Táboritská 1000), poté bude seminář o den později v Plzni v hotelu Purkmistr (Selská náves) a v pátek opět v Praze na ČZU (Kamýcká 129).

Konference Bioenergie


Dne 18. února 2014 se v hotelu Park Inn v Praze uskuteční jedenáctý ročník konference Bioenergie (Biomasa, Bioplyn) 2014. Více informací a možnost přihlásit se naleznete na www.bids.cz/bio.

Ochutnejte Štýrský Vulkanland


Živý venkov, o. s. pořádá exkurzi pod názvem „Ochutnejte Štýrský Vulkanland”. Odjezd autobusem je v pátek 21. února 2014 z Brna v 6.30 hodin z Rooseveltovy ulice před Janáčkovým divadlem. Do Brna se přijede zpět ve 21 hodin. Více informací najdete na www.zivyvenkov.cz.

Pěstitelská technologie máku pro ekologické zemědělství

Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství upozorňuje na vznik metodiky, která řeší možnosti pěstování a produkce máku setého v ekologickém zemědělství. Možnosti jsou dplněny návrhy ověřených pěstitelských opatření a dosažení odpovídajícího výnosu a kvality semen. Metodika obsahuje základní informace o plodině, vážným zájemcům o pěstování maku je proto doporučována ještě další odborná literatura, např. J. Vašák a kol: Mák (Powerprint, Praha, 352 s.), v níž lze nalézt odborné informace, které mohou být k užitku stejně dobře konvenčnímu jako ekologickému pěstiteli. Metodiku můžete nalézt na webových stránkách platformy na www.ctpez.cz

středa 5. února 2014

Lisování slámového vína ročníku 2013

Vinné sklepy Kutná Hora Vás srdečně zvou na lisování slámového vína ročníku 2013. Ochutnávka archivních vín za zakoupené žetony v hodnotě 10 Kč/ks se uskuteční dne 7. 2. od 11 hodin v Kutné Hoře v klášteře sv. Voršily. Vstupné zdarma.