čtvrtek 31. ledna 2013

České ekologické zemědělství si nyní stojí poměrně dobře. Dokonce slouží někdy jako kladný příklad

Kateřina Nesrstová je manažerkou PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců již od roku 2008. Za tu dobu se podařilo svaz stabilizovat a jeho činnost rozvíjet. V současné době je Svaz PRO-BIO čím dál více vidět, a tak o rozhovor požádal Kateřinu Nesrstovou i periodikum Czech Business and Trade. V anglickém znění tam vyjde na jaře následující interview. 

Jaký je současný stav českého ekologického zemědělství a jak jsme na tom v porovnání s ostatními  zeměmi EU? 

České ekologické zemědělství si nyní stojí poměrně dobře. Dokonce se dá říci, že v současné době sloužíme jako dobrý příklad pro ostatní státy, a to nejen pro ty ve střední a východní Evropě, ale i pro některé země na západ od našich hranic. Otázkou je, co přinese budoucnost v návaznosti na novou dotační politiku, jež nastolí pravidla po roce 2013. V tuto chvíli máme dobře nakročeno v oblasti ekologické produkce surovin jako takových i v sektoru potravinářských produktů. Naopak pokulhává vzdělanost tuzemských spotřebitelů v tom smyslu, že bioprodukty bohužel většinou obyvatel ČR nejsou chápány jako normální-přirozené. Většina Čechů je považuje spíše za alternativu, někdy až výstřední, či extrémní. Toto se PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců snaží nejrůznějšími aktivitami změnit. 
Co se týče jednotlivých oborů ekologického zemědělství, lze konstatovat, že umíme vyprodukovat kvalitní suroviny, ať se už jedná o rostlinnou nebo živočišnou výrobu. Zpracovatelský sektor se také rozvíjí, zejména malé a střední podniky. Doposud nebyl ideální stav v oblasti zpracování masa, ale řešení jsou v dohlednu. Během roku až dvou přibudou jatka i zpracovny. Hledáme také vyřešení zásobovací logistiky, aby bio bylo k dispozici opravdu všude. Bioprodukty na našem trhu jsou, ale ne vždy se k nim standardní zákazník pohodlně dostává. Bio koupíte přímo na farmách, někdy na farmářských trzích, ale dostupnost kvalitního a různorodého sortimentu z kontrolované ekologické produkce zatím není rozhodně dokonalá. Samotní sedláci zde mnoho nezmohou, nemají totiž kapacitu ani schopnosti otázky distribuce řešit.

Jaká rizika a příležitosti vidíte v ČR v oblasti ekologického zemědělství? 

Rizika spatřuji především v přístupu autorit. Pokud odpovědní zástupci Ministerstva zemědělství ČR nevezenou do hrsti zdravý selský rozum a nepostaví se k ekologickému zemědělství tak, jak se vláda zavázala ve svém programovém prohlášení, je zde reálná hrozba, že budoucí nastavení podmínek může být pro některé oblasti EZ až likvidační. Tímto nemám na mysli nastavení výše dotací, ale základní principy. Například připravované změny ohledně zatížení zemědělské půdy v režimu EZ hospodářskými zvířaty mohou ve svém důsledku způsobit zatravnění polí, na kterých se produkuje například obilí na mouku. Zní to možná nelogicky, ale farmy se smíšenou produkcí (rostlinná a živočišná) po plánovaném zvýšení zatížení zemědělské půdy dobytkem budou stát v patové situaci, kdy paradoxně jediným řešením bude právě zatravnění nebo pěstování krmiva pro dobytek, nikoliv další produkce biopotravin. To je pochopitelně špatně a doufám, že se tento návrh ještě bude měnit. 
Příležitosti českého ekologického zemědělství jsou především oblasti zpracování. Velmi slibně se rozvíjí sektor zpracování mléka, masa i ovoce. Většina farem s produkcí mléka postupně začíná surovinu sama zpracovávat. Máme tak širokou nabídku ovčích, kozích i kravských sýrů a dalších mléčných výrobků, byť řada z nich je dostupná jen lokálně. Nově vysazené sady také začínají plodit a sadaři ovoce zpracovávají v nejrůznější výrobky, ať se již jedná o mošty, sirupy či ovocné přesnídávky. Budují se jatka a zpracovny masných výrobků. Navíc další možnosti se naskýtají ve zvýšení zájmu o bioprodukty v gastronomickém odvětví, protože právě například biomaso získává díky svým kvalitativním vlastnostem u kuchařů na oblibě.

Na co se nejvíce zaměřují čeští výrobci biopotravin? 

Jak už bylo nastíněno, jedná se především o mléko a mléčné výrobky, maso. Z rostlinné výroby jsou to obilniny, ovoce a bezesporu stojí za zmínku také české a moravské biovíno.

Jaké biopotraviny vyráběné v ČR se pak nejvíce vyváží? 

Biopotravin, které z České republiky exportujeme, mnoho není, neboť v tuzemsku zpracovaná ekologická produkce se zde většinou i spotřebuje, což považuji za správné. Pokud se jedná
o export, vyvážíme především suroviny – zástavový skot, obilniny a také pětinu produkce biomléka.

V roce 2011 vstoupila v platnost novela zákona o ekologickém zemědělství. Můžete zmínit nejvýznamnější změny? 

Novela zákona o ekologickém zemědělství reagovala na úpravu evropských směrnic. Jednak došlo ke snížení administrativní zátěže, i když i tak je stále poměrně vysoká. Národní legislativy, včetně té naší, rovněž musely zapracovat problematiku udělování výjimek.

S čím se musí zemědělec poprat, pokud si chce založit biofarmu? 

Jednoduše řečeno - s papíry a s kontrolami. V případě, že chce jen ekologicky hospodařit, není založení biofarmy až tak složité. Pokud by však chtěl na farmě vyprodukované suroviny zpracovávat, bude to mít náročnější. Na práci státních úřadů, veterinární správy a další orgánů má navíc vliv „lidský faktor“ osoby kontrolora, takže přístup (nikoliv postup) se v jednotlivých případech může velmi lišit. V letošním roce je situace o to horší, že dochází ke slučování státních kontrolních orgánů, které zintenzivnily svou práci a intervaly mezi jednotlivými kontrolami se leckde až nápadně zmenšily. S tímto problémem se však potýkají všichni zemědělci, nejen ekologičtí sedláci, kterým vlastně kromě obvyklých kontrol přibývá navíc ještě ta ekologická. I když popis stavu nevypadá příliš lákavě, je třeba si uvědomit, že rozumná míra kontroly má své opodstatnění.
Dovolujeme si rozhovor rozšířit o další otázky týkající se PRO-BIO Svazu
ekologických zemědělců (Tyto nejsou součástí rozhovoru pro výše uvedené periodikum.)

Jak byste zhodnotila loňský rok PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců? 

Byl velmi hektický a náročný. Pro Svaz PRO-BIO si ale myslím, že byl dobrý
a mnoho věcí se nám podařilo posunout kupředu. Nastartovali jsme i za finanční podpory KEZ o.p.s. propagaci ekologického zemědělství a jednotlivých bioproduktů. Pokročilo se s prací na převodu značky "biozebra" na označení pro výhradně české biopotraviny. Realizovala se řada školení, seminářů a projektů. A Bioakademie zaznamenala poměrně velký zájem ze strany sedláků, což nás těší, a svědčí to o dobře připraveném programu.

Jak se posunula jednání ohledně zemědělské politiky? 

Z hlediska dotační politiky po roce 2014 jsem očekávala větší posun kupředu, protože přechodné období, které kvůli tomu vznikne, prostě mnohým sedlákům může způsobit problémy. Ať už kvůli vyřešení otázky prodloužení závazků, přípravy na nové dotační podmínky. Pokud se např. zvedne zatížení, tak to nejde ze dne na den. Bohužel se nejedná jen o zpoždění na úrovni České republiky, ale je tomu tak na úrovni Evropské unie, což neurychlíme.

Co je stěžejním úkolem PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců pro rok 2013? 

Jednoznačně příprava a nastavení podmínek pro dotační programy podporující ekologické zemědělství, včetně dotací na propagační programy.

Na které události se mají členové připravit? 

Pevně věřím, že členskou základnu zaujme řada seminářů, které pro ně organizujeme - na zpracování mléka, sýrů, ale i na dotační politiku, regionální marketing atd. Je určitě třeba sledovat kalendář akcí na našich nových webových stránkách www.pro-bio.cz. Osobně vidím jako klíčovou akci soutěž Biopotravina roku. Spuštění soutěže očekáváme nejpozději v červnu a doufáme, že členská základna předvede, jak pestrý má sortiment, a že české bio na českém trhu skutečně je. Odborná konference Bioakademie 2013 bude opět se zaměřením na dotace po roce 2013. Součástí Bioakademie bude také slavnostní večer, kdy se vyhlásí výsledky a vítězové jednotlivých kategorií soutěže Biopotravina roku 2013, Nejlepší sedlák PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců a Nejoblíbenější bioprodejna Svazu PRO-BIO .


pátek 18. ledna 2013

Stane se z České republiky osamocený ostrov na mapě střední Evropy kvůli podpoře pěstování GM plodin?

Zákazy pěstování geneticky modifikovaných plodin se šíří Evropou. Tento měsíc se k řadě zemí připojilo i sousední Polsko. Česká republika však zatím k podobnému kroku nepřistoupila. Ekologičtí zemědělci upozorňují, že váhání může snížit konkurenceschopnost tuzemského zemědělství. PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců apeluje na odpovědné orgány, aby nedopustily zaostávání za Evropou a existenční ohrožení ekologických hospodářů.
„České republice ujíždí vlak za významnými evropskými zeměmi. Poté, co po Německu, Rakousku, Francii, Řecku a Maďarsku zakázalo pěstování dvou geneticky upravených plodin i Polsko, zůstává Česká republika spolu se
Slovenskem skvrnou na mapě střední Evropy, kde má ,lobby´ GMO dveře otevřené,“ uvedla Kateřina Nesrstová, manažerka PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců.

EZ sází vše 

Tolerance vůči GMO dává v sázku celý systém ekologického zemědělství. Pěstitelé GM plodin neriskují nic, snad kromě zodpovědnosti za zavlečení pozměněných organizmů do přírody. Ovšem ekologické zemědělce rozšíření GM plodin přímo bytostně ohrožuje.
„Pokud se objeví v bioprodukci byť nepatrné množství GM složek, přijde ekologický zemědělec o značku, certifikát, dotace a úrodu. Je nepodstatné, že GM příměs se mohla do ekologicky certifikované produkce dostat úplně nezáměrně – např. na zemědělské technice či v posklizňové lince,“ sdělil Zdeněk Perlinger, předseda PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců.

Ochrana trhu 

Polský zákaz pěstování kukuřice MON 810 americké společnosti Monsanto
a brambor Amflora německé společnosti BASF potvrzuje, že si náš severní soused a významný evropský zemědělský producent uvědomuje, že je třeba chránit své zemědělce. Zakázáním pěstování GM plodin v celé zemi totiž získají komodity, včetně z nich vyrobených potravin, vyšší důvěru evropských spotřebitelů. 
„V Evropě panují mezi většinou spotřebitelů vůči GM plodinám spíše negativní postoje. Je tedy jasné, že polské nebo maďarské potraviny se budou lépe prodávat, neboť GM složky v nich konzumenti nenajdou. Země, které zakazují pěstování GM plodin (s výjimkou vědeckých účelů) podporují konkurenceschopnost zemědělství a na něj navázaného potravinářského průmyslu,“ vysvětlila Kateřina Nesrstová. 
PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců dlouhodobě upozorňuje na nebezpečí, jímž mohou být GM plodiny pro přírodu a jímž ale rozhodně jsou pro tuzemské zemědělství. Nyní je řada na vládě, poslancích a dalších odpovědných orgánech, aby podobně jako v sousedním Polsku připravili zákon zakazující pěstování GM plodin. Jinak by se mohlo klidně stát, že v Češích probuzená důvěra v české potraviny poklesne a do nákupních košíků si častěji budou vkládat jídlo třeba z Polska nebo Německa.

 Komerčně pěstované GM plodiny v EU: 
· Bt kukuřice MON810
· GM brambory Amflora

Polní pokusy od r. 1991:
· GM kukuřice - 936 polních pokusů
· GM řepka -  381 polních pokusů
· GM brambory - 308 polních pokusů
· GM cukrovka - 282 polních pokusů
· bavlník, rajčata, tabák, pšenice, rýže, čekanka, krmná řepa, řepa (Beta vulgaris vulgaris), topoly, sója, aksamitník, slunečnice, ječmen, jablka a lilek (10 – 100 polních pokusů)

Celkově se v EU vyzkoušelo v polních pokusech 85 GM plodin.

Seznam dostupný na:
(Zdroj: bulletin Biotrin – Svět biotechnologií, leden 2013)


čtvrtek 10. ledna 2013

Rok 2013 bude pro Svaz PRO-BIO ve znamení příprav podmínek dotací podporujících ekologické zemědělství

Rok 2013 začíná. PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců čeká náročný rok, jež bude plný složitých a dlouhých vyjednávání.
„Určitě v roce 2013 bude probíhat řada jednání, která povedou k přípravě a nastavení podmínek dotačních programů podporujících ekologické zemědělství,“ uvedla Kateřina Nesrstová, manažerka PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců. Správné nastavení dotací je pro ekologické zemědělství klíčové, proto je zde snaha o rozšíření záběru, například o dotace na propagační programy. V nadcházejících měsících se bude Svaz PRO-BIO snažit o zviditelnění tuzemské bioprodukce a přínosů ekologického zemědělství. Přispěje k tomu značka „biozebra“, kterou od roku 2014 bude spravovat svaz. „V uplynulém roce jsme postoupili v převodu "biozebry" jako označení pro české biopotraviny kupředu,“ potvrdila Kateřina Nesrstová.

Projekty 

PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců bude v roce 2013 realizovat řadu projektů. Dva z nich jsou podpořeny z Evropské unie prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Nejen díky prostředkům z těchto zdrojů se uskuteční řada seminářů pro členy Svazu PRO-BIO. „Připravujeme vzdělávací semináře týkající se problematiky zpracování mléka či sýrů, ale i dalších produktů. Dalšími tématy, na které se vzdělávání bude zaměřovat, jsou např. dotační politika, nebo regionální marketing atd.,“ sdělila Kateřina Nesrstová. 
Letos proběhnou i tradiční akce, které PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců pořádá, nebo je zaštiťuje. V dubnu to bude odborná garance veletrhu Biostyl, v létě pořádání soutěže Česká biopotravina roku a konečně v září– Měsíci biopotravin, mezinárodní konference Bioakademie, kde budou výsledky jmenované soutěže vyhlášeny.

čtvrtek 3. ledna 2013

PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců a rok 2012 v médiích

Uplynulý rok byl pro PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců stejně hektický jako kterýkoliv před tím. Dění ve svazu, ekologickém zemědělství a na poli biopotravin nezůstalo utajeno. Média informovala veřejnost poměrně často. Monitoring společnosti Anopress IT zachytil téměř 200 publikovaných článků, kde byl zmíněn PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců. Články opanovaly internetové rubriky zpravodajských serverů, konkrétně domácí a ekonomické zprávy.
V celostátních denících se svaz objevil pětkrát. Manažerka Kateřina Nesrstová se objevila v sedmi televizních příspěvcích. Celkem byla zmíněna nebo citována 182 x, a to kromě výše jmenovaných internetových rubrik i v celostátních denících a oborových časopisech. Celostátní deníky věnovaly pozornost i předsedovi svazu Zdeňku Perlingerovi. Jeho zmínila média téměř třicetkrát, a z toho to byla třikrát televize, třikrát rozhlas a devětkrát celostátní deníky. Problematika ekologického zemědělství zajímala média 865 x, z toho 15 x to byla TV. Oblast biopotravin byla zmiňována ve více než 1400 příspěvcích. Nutno ale podotknout, že jak EZ, tak biopotraviny nemusely být hodnoceny jen kladně. Společnost Anopress IT navíc nesleduje oborová média, např. Zemědělce aj., takže výše uvedený monitoring není úplný.