pondělí 1. září 2014

Bioakademie 2014: Na budoucnost ekologického zemědělství se podíváme opět v Lednici

Účastníci mezinárodní konference ekologického zemědělství Bioakademie 2014 zaměří svůj pohled do budoucnosti. Setkání ekologických zemědělců, zástupců státní správy a odborných kapacit se sejdou v Lednici na jižní Moravě ve dnech 11. a 12. září 2014, aby se podívali, co ekologické zemědělství čeká v příštích letech. Tématy budou, jak například nastavení dotačních podmínek, tak i problematika vztahu s konvenčním zemědělstvím. Mezinárodní konferenci ekologického zemědělství organizuje již počtrnácté PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců.

V letošním roce se příspěvky na konferenci budou týkat Programu rozvoje venkova, včetně navržených sazeb. Přítomni budou zástupci Ministerstva zemědělství ČR, aby se osobně setkali sedláky, kteří ekologicky hospodaří, a prodiskutovali výhled do let příštích, např. Akční plán ekologického zemědělství od roku 2016.

Další odborný blok bude věnován problematice nepovolených látek v ekologické produkci a rizikům kontaminace. „Konference se zúčastní i ekologičtí sedláci, kteří se dostali do potíží například kvůli přestřiku konvenčních zemědělců. Zazní otázky spojené s poškozením dobrého jména, sankcemi, stanovisky kontrolních orgánů a státní správy. Budeme hledat odpovědi, jak lze problém řešit, co pro poškozené může udělat stát a co mohou dělat oni sami, aby riziko zmenšili,“ vysvětlila Kateřina Nesrstová, manažerka PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců.

Na závěr dvoudenního setkání je ve spolupráci s Českou technologickou platformou pro ekologické zemědělství plánována odborná exkurze. Bioakademie je vždy příležitostí získat nové a nezkreslené informace týkající se ekologického zemědělství, ale zároveň i možností navázání obchodních
kontaktů.
Součástí Bioakademie je rovněž tradiční společenský večer v areálu lednického zámku spojený se slavnostním předáním cen soutěží Česká biopotravina 2014, Nejlepší sedlák Svazu PRO-BIO a Nejoblíbenější bioprodejna Svazu PRO-BIO. Bioakademie 2014 je pořádána pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky.
  (syh)


Žádné komentáře:

Okomentovat