sobota 15. června 2013

Vzájemné sdílení informací o probíhajících kontrolách ve členských bioprodejnách

Na tomto místě bychom vás rádi informovali o průbězích různých kontrol, které se u vás uskutečňují, abychom se mohli připravit, poučit z již proběhnuvších šetření. Níže jsou uvedeny požadavky, které vyžaduje KEZ 
k certifikaci. Dále pak sdílíme zkušenosti z kontroly Oblastního inspektorátu práce. 

KEZ k certifikaci

Ke kontrole KEZ pro výrobnu Bio produktů v prvé zajistěte přítomnost osoby odpovědné za dodržování podmínek ekologické výroby a připravte si tyto podklady: 

1. Aktuální popis provozní jednotky ekologické výroby včetně plánu provozovny (článek 63 NK 889/2008) 

2. Praktická a bezpečnostní opatření včetně odběru vzorků (článek 63 NK 889/2008) 

3. Postupy při zpracování (článek 26 odst. 2 NK 889/2008), HACCP, systém jakosti 

4. Provozní a účetní doklady a záznamy prokazující dodržování pravidel ekologické výroby (článek 67 NK 889/2008) 

5. Evidenci o druhu a množství vyrobených ekologických výrobků (článek 26 odst. 5 NK 889/2008 

6. Složení výrobků, aktuální receptury (článek 27 NK 889/2008) 

7. Evidenci o dodavatelích, certifikáty 
a záznamy o vnitřní kontrole a ověřování původu surovin před příjmem na sklad nebo do výroby (článek 66 NK 889/2008) 

8. Prohlášení dodavatelů o GMO prostých vstupech nepocházejících z ekologického zemědělství (článek 69 NK 889/2008) 

9. Doklady o dovozech surovin ze 
třetích zemí - dovozní zmocnění, osvědčení o kontrole (článek 84 NK 889/2008) 

10. Evidenci o odběratelích ekologických výrobků (článek 66 NK 889/2008) 

11. Vzory etiket pro ekologické výrobky (článek 23, 24 NK 834/2007 a článek 31 NK 889/2008) 

12. Skladovou evidenci - včetně prostředků k čištění (článek 31 NK 889/2008) 

13. Evidenci o proškolení pracovníků zajišťujících ekologickou výrobu 

14. Evidenci o čištění výrobních zařízení při souběžné konvenční a ekologické výrobě (článek 26 NK 889/2008) 

15. Zápisy z kontrol orgánů dohlížejících na výrobu (SZPI, SVS, ÚKZÚZ) 

16. Roční obrat v Kč za ekologické produkty za předchozí účetní rok. 

Důležité! 

Pokud máte oprávněné námitky vůči mému jmenování inspektorem EZ 
u vašeho podniku, sdělte to neprodleně KEZ o.p.s, oddělení inspekce ekologického zemědělství. 

Inspektorát práce

V Bazalce, s.r.o., proběhla kontrola v letošním roce i z Oblastního inspektorátu práce. Kontrola nebyla ohlášena předem. Předmětem kontroly na provozovně bylo dodržování pracovněprávních vztahů a pracovních 
podmínek. 

· Z počtu 13 zaměstnanců v provozovně si vybrali 5 zaměstnanců a u nich chtěli vidět pracovní smlouvu nebo DPP. 

· Datum na pracovní smlouvě musel být maximálně v den vzniku pracovního poměru. 

· Dále je zajímala evidence pracovní doby u zaměstnanců na pracovní smlouvu. Zaměstnanec na DPP nemusí evidovat svoji pracovní dobu. Ale nesmí překročit 300 hodin odpracovaných za rok. Také se kontrolovalo dodržování délky směny a doby odpočinku (doba odpočinku musí být evidována!). Noční práce (22 - 6 hodin) musí být označena na výplatnici a proplacena vyšší sazbou dle koeficientu. 

· Proplácení evidovaných přesčasů s koeficientem 1,25 a práce 
o sobotách a nedělích 1,5. 

· Dodržení zaručené mzdy u osob s menšími úvazky. 

· Doložení výplaty mzdy za vybrané měsíce výdajovým lístkem (v hotovosti) nebo výpisem z banky (u bankovního převodu). 

· Kontrolu zajímala výše hodinové mzdy, která musí odpovídat kvalifikaci (pozor nejde zaměstnávat za minimální mzdu, prodavačka musí mít minimálně 9800 Kč hrubý plat). Prosíme vás, pokud u vás proběhne nějaká kontrola o zaslání informacích 
o průběhu na email bioprodejny@seznam.cz(red) 

1 komentář:

  1. Překontrolovat eToro, největší sociální investiční síť na světě, kde 1,000,000y klientů vydělávají kopírováním obchodních rozhodnutí našich nejlepších obchodníků.

    Výměna kdekoli Čas jsou peníze. Obchodujte na počítači, tabletu a mobilu

    Otevřené obchody na eToro: 227,651,647

    OdpovědětVymazat