pátek 8. února 2013

Na BioFachu 2013 se představí certifikované výrobky od více než dvou tisíc vystavovatelů

Naďa Lichte je tváří českého oficiálního zastoupení norimberské veletržní
společnosti, jež každoročně pořádá BioFach.
Lichte a Dr. Emerich Vacek (MZE) na BioFach 2011 
Foto:  archiv Nadi Lichte

Veletrh BioFach inspiruje české ekologické zemědělce, zpracovatele bioproduktů a obchodníky již řadu let. Od kdy české expozice na veletrhu nechybí a které tuzemské společnosti se prezentují pravidelně?

První aktivní účast průkopníků českého ekologického zemědělství na veletrhu BioFach se datuje do roku 1998. Jednalo se o malou prezentaci právě Svazu PRO-BIO. Velmi významná pak byla účast v roce 2003, kdy se ve společném stánku, podpořeného nadací Heinricha Bölla, prezentovaly společně svazy ekologických zemědělců České republiky - PRO-BIO, Polska - EKOLAND a Slovenska EKOTREND. Expozice zastřešená Ministerstvem zemědělství ČR, tak jak ji máme v letošním roce, se datuje od roku 2009. Co se týče samostatných prezentací firem, tak stálicí od roku 2003 je břeclavská společnost Racio. Od roku 2009 se pravidelně účastní například také Biopark, s.r.o., Amylon, a.s., Extrudo Bečice, s.r.o., SOLEX AGRO, s.r.o. a Lifefood Czech Republic, s.r.o..

Je na prezentacích vidět nějaký posun, nebo jsou každoročně obdobné?

Ten, kdo veletrh zná, tak ví, že vždy překvapí něčím novým. Nejen, že má veletrh každý rok individuální tzv. hlavní téma nebo partnerskou zemi, ale
i národní expozice a firemní stánky vždy nové.

Přibližte začátky veletrhu BioFach? V jakém byl rozsahu první ročník a na co všechno se mohou těšit návštěvníci letos? 

Historie veletrhu BioFach spadá do roku 1990, kdy se poprvé uskutečnila výstava nazvaná „Ökowelt“ (Ekologický svět). Tato premiéra se setkala s nadmíru pozitivní odezvou, do té doby totiž nikde na světě neexistoval žádný veletrh specializovaný výhradně na biopotraviny a ekologické zemědělství. Velký zájem jak ze strany vystavovatelů, tak návštěvníků znamenal opakování a rozšíření veletrhu. Do roku 2000, než BioFach nadobro „ukotvil“ v Norimberku se veletrh konal v několika různých německých městech, např. v Ludwigshafenu, ve Wiesbadenu či v hessenské metropoli Frankfurtu. Za svou letitou historii prošel BioFach ohromujícím vývojem. Prvního ročníku se zúčastnilo 250 vystavovatelů, přičemž dva byli ze zahraniční. Na letošním veletrhu BioFach 2013 představí své certifikované výrobky 2.200 vystavovatelů a více než dvě třetiny přichází ze zahraničí.

Do Norimberku na BioFach míří řady návštěvníků z České republiky. Kolik jich obvykle bývá?

Posledních pět ročníků veletrhu se počet návštěvníků z ČR pohybuje plus mínus 450. Rekordní účast byla v roce 2011, kdy veletrh navštívilo 515 Čechů. Česká republika stojí v žebříčku návštěvníků na 8 místě, za zeměmi: Rakousko, Itálie, Francie, Nizozemí, Švýcarsko, Polsko
a Španělsko. Z celkového počtu návštěvníků, který se pohybuje mezi
41 000 až 44 000, přijíždí na veletrh za 45% ze zahraničí ze 74 zemí světa.

Mohou na veletrh i návštěvníci z řad běžných občanů (ne jen výrobci či obchodníci) a proč by se měli do Norimberku vypravit například ti, kdo jen biopotraviny konzumují? 

BioFach je kontraktačně, neprodejní veletrh, který slouží výhradně odborným návštěvníkům (nikoli konzumentům biopotravin), aby se seznámili s trendy a navázali případné obchodní kontakty.

Přijdou si na BioFachu na své také kuchaři, kteří chtějí do gastronomických provozů zařadit bio? 

Ano, to v každém případě, ti, kteří chtějí své kuchařské umění obohatit, si na veletrhu přijdou zajisté na své. Nejen, že zde mají možnost ochutnat biopotraviny a suroviny z celého světa od exotického koření, přes exkluzivní suroviny až po lahodné nápoje, ale je pro ně dokonce připraven speciální program. V rámci BioFach kongresu se ve dnech 14. a 15. února koná GastroForum určené právě pro šéfkuchaře a gastronomy. Podrobné informace je možno získat na našich webových stánkách www.proveletrhy.cz pod odkazem BioFach kongres. 

Můžete vypíchnout doprovodné akce, které by neměly zůstat českými návštěvníky opomenuty? 

Určitě bych doporučila podívat se před návštěvou veletrhu na program již zmíněného paralelně probíhajícího kongresu, který nabízí přes 150 odborných přednášek, workshopů a seminářů. S platnou vstupenkou, kterou si může návštěvník v předprodeji pohodlně zajistit přes naši kancelář, může každý návštěvník navštívit všechny akce. Dále bych určitě doporučila navštívit „Přehlídku novinek“, která je umístěna ve výstavní hale 7, dále pak ochutnávku bio olivových olejů a samozřejmě vinotéku v hale 4A.

Letošní zemí BioFachu je Rumunsko. Po loňské Indii se tedy opět dostalo
na starý kontinent. V čem je Rumunsko jako postkomunistická země v ohledu bioprodukce inspirativní, a to zvlášť pro Českou republiku?

Stát se partnerskou zemí této celosvětově významné akce je pro každou zemi velkou prestiží. Jednání probíhají zpravidla přes rok. Rumunsko upoutalo organizátora mimo jiné tím, že podle informací rumunského ekologického svazu Bio Romania se od roku 2010 do roku 2011 počet certifikovaných ekofarem ztrojnásobil na 9 800. Marian Cioceanu, prezident svazu Bio Romania Association of Organic Farm Operators, předpokládá, že počet ekofarem, který díky státním a evropským dotacím v posledních letech zaznamenal vysoké míry růstu, bude dál razantně stoupat. Nejen že stále více zemědělců obhospodařuje půdu ekologickým způsobem, ale také počet bioproduktů v posledních dvou letech vzrostl ze 3 300 na 10 000. Je to trh s velkým potenciálem pro mezinárodní branži a opravdový ráj ekosurovin ve východní Evropě. Od roku 2010 si Rumunsko zajistilo místo na mezinárodním žebříčku Top 20 vývozců bioproduktů. (Tyto informace poskytl svaz Bio Romania.)

Přibližte, jaká kriteria musí splnit výrobky prezentované na veletrhu. Kolik vystavovatelů je přiveze a z kolika zemí budou? Je kontrola certifikace náročná?

Z 2.200 vystavujících firem přijíždí přes 70 % ze zahraničí. Na veletrhu se prezentují firmy z neuvěřitelných 74 zemí světa. V letošním roce se např. poprvé představí dva vystavovatelé z Keni. A ke kontrole kritérií? Přihlášková dokumentace na veletrh není administrativně zrovna jednoduchá. Pořadatel veletrhu si zakládá na tom, že každý výrobek, který je na veletrhu prezentován splňuje přísná registrační kritéria. Vystavovatelé musí předložit platné bio certifikáty, buď od mezinárodních nebo národních certifikačních organizací např. IFOAM, KEZ, ABCERT či Biokont. V případě, že vystavovatel ještě nemá certifikáty k dispozici, posuzuje pořadatel každý výrobek podle seznamu obsažených surovin. 

Rozhovor poskytla Naďa Lichte – oficiální zástupkyně norimberské veletržní společnosti v ČR.

Oficiální zastoupení PROVELETRHY

Na oficiální zastoupení se může obrátit v případě všech dotazů týkajících se jak veletrhů samotných, tak zájezdu či budete-li mít zájem zajistit si zvýhodněnou vstupenku v předprodeji. Vstupenka na veletrh stojí v předprodeji 820 Kč, po zaslání objednávkového formuláře, který je k dispozici na www.proveletrhy.cz, obdržíte vstupenku v PDF formátu mailem. Telefonicky získáte informace na 775 663 548. E– mail: info@proveletrhy.cz


Žádné komentáře:

Okomentovat