čtvrtek 10. ledna 2013

Rok 2013 bude pro Svaz PRO-BIO ve znamení příprav podmínek dotací podporujících ekologické zemědělství

Rok 2013 začíná. PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců čeká náročný rok, jež bude plný složitých a dlouhých vyjednávání.
„Určitě v roce 2013 bude probíhat řada jednání, která povedou k přípravě a nastavení podmínek dotačních programů podporujících ekologické zemědělství,“ uvedla Kateřina Nesrstová, manažerka PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců. Správné nastavení dotací je pro ekologické zemědělství klíčové, proto je zde snaha o rozšíření záběru, například o dotace na propagační programy. V nadcházejících měsících se bude Svaz PRO-BIO snažit o zviditelnění tuzemské bioprodukce a přínosů ekologického zemědělství. Přispěje k tomu značka „biozebra“, kterou od roku 2014 bude spravovat svaz. „V uplynulém roce jsme postoupili v převodu "biozebry" jako označení pro české biopotraviny kupředu,“ potvrdila Kateřina Nesrstová.

Projekty 

PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců bude v roce 2013 realizovat řadu projektů. Dva z nich jsou podpořeny z Evropské unie prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Nejen díky prostředkům z těchto zdrojů se uskuteční řada seminářů pro členy Svazu PRO-BIO. „Připravujeme vzdělávací semináře týkající se problematiky zpracování mléka či sýrů, ale i dalších produktů. Dalšími tématy, na které se vzdělávání bude zaměřovat, jsou např. dotační politika, nebo regionální marketing atd.,“ sdělila Kateřina Nesrstová. 
Letos proběhnou i tradiční akce, které PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců pořádá, nebo je zaštiťuje. V dubnu to bude odborná garance veletrhu Biostyl, v létě pořádání soutěže Česká biopotravina roku a konečně v září– Měsíci biopotravin, mezinárodní konference Bioakademie, kde budou výsledky jmenované soutěže vyhlášeny.

Žádné komentáře:

Okomentovat