pondělí 16. července 2012

Zelené stánky vyzkoušeli zástupci členů Svazu PRO-BIO na veletrhu Biostyl 2012. Zeptali jsme se, jak se jim prodávalo


Ohlédnutí za Biostylem—devět členů PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců vyplnilo online dotazník a zodpovědělo několik otázek týkajících se jak spokojenosti se Zelnými trhy, tak s organizací centrálou Svazu PRO-BIO. Většině členů svazu prezentujících se na Zelených stáncích se podařilo na Biostylu navázat nové obchodní kontakty a považují svou účast za přínosnou. Drtivá většina zúčastněných by chtěla prezentovat svou činnost pod hlavičkou PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců i při příštím ročníku Biostylu. 

Postřehy vystavovatelů 

Pozitivně byla vnímána možnost cenového zvýhodnění a také to, že zároveň, že organizace proběhla v poklidné a ochotné atmosféře. Hlavní přínos konceptu spojení Zelených trhů a Svazu PRO-BIO při prezentaci na veletrhu byl viděn v tom, že členové svazu byli samostatně, což ulehčovalo hledání zboží, které je zajímalo.
Velmi kladně byl hodnocen i posun, který nastal oproti předchozímu ročníku se Biostyl díky Zeleným trhům. Ovšem zazněly také reakce, že by Biostyl celkově potřeboval takových změn více. Úroveň veletrhu byla obsahem kritiky opakovaně, avšak s vždy s podstatnou poznámkou, že to není věc svazu, ale pořadatele. Určité rozpory se týkaly ochutnávek Zelených trhů ve vyčleněném sektoru. Například někteří dotázaní by preferovali ochutnávky ve své režii, přičemž by akceptovali i zvýšený poplatek za stánek.

Pochvala

Opakovaně zaznělo, že PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců pro své členy dělá, co je v jeho silách. Za pozitivní byla označena možnost využít samostatný stánek. Naopak problematicky se jevil systém ochutnávek. Samotné stánky byly hodnoceny velmi příznivě. Prodejci byli s designem stánků spokojení, drobné detaily byly vytýkány stolům a nátěru.

Odlišný způsob ochutnávek 

Ochutnávky na Zelných trzích byly připravovány hromadně a zájemci za ně platili. Tento způsob se setkal s kritikou z řad prodávajících, která vedla ke zlepšení celého systému.
Zazněl nesouhlas s prodejem ochutnávek, jež by podle některých členů měl být zdarma. Naopak tento systém by se měl využít pro nabídku občerstvení. Někomu se zdál moc složitý, vázaný schopnosti na konkrétního člověka, přičemž nemohl nahradit klasickou ochutnávku, kterou dělá prodejce podle své momentální potřeby. Další z dotazovaných však hodnotili samotný nápad jako dobrý a domnívali se, že vše může fungovat dobře vedle sebe. Tedy jak klasická stánková bezplatná ochutnávka a zároveň jako "malé občerstvení z prodávaných produktů" na tácku na prodej ve vyhrazeném koutku Zelených trhů. Samozřejmě je třeba doplnit informace, od koho jsou dodané suroviny. 

Zajímavé nápady 

V průzkumu se objevily i zajímavé nápady. Mezi nimi byl i návrh na provázání Biostylu se soutěží biovín. Lukáš Rudolfský z Vinných sklepů Kutná Hora se domnívá, že by taková akce přitáhla pozornost a jednalo by se o pěkný doplněk Biostylu. Upozorňuje, že podobná soutěž ve velkém rozsahu ve střední Evropě chybí. 

Se zelenými stánky na trh 

Drtivá většina členů, kteří prodávali na veletrhu v zelených stáncích, se chce zúčastnit tour Zelených trhů. Nejbližší termíny jsou:
27. —28. 7. Hradec Králové 

1. —15. 8. Praha Kampa 
(syh)

Žádné komentáře:

Okomentovat