pátek 6. ledna 2012

Ekologické zemědělství a využívání genových zdrojů, regionálních (místních) druhů dřevin a plemen zvířat

Naplňování zásad ekologického zemědělství je dosahováno péčí o půdu, pestrými osevními postupy, dodržování welfare zvířat, výběrem plodin a jejich rajonizací, používání statkových hnojiv apod. Pro volbu plemen zvířat či odrůd rostlin neexistují v ekologickém zemědělství žádná konkrétní pravidla ani předpisy. Za optimální se však považuje využívání místních plemen zvířat či místních odrůd rostlin, protože jsou dobře přizpůsobena přírodním podmínkám dané oblasti.

Příklady tradičních plemen zvířat v ekologickém zemědělství 

Šumavská ovce: plemeno je velmi dobře adaptováno na horské podmínky 
s vysokými srážkami a kyselou půdou (Šumava). Přispívá nesporně k udržení typické šumavské krajiny a svým atraktivním vzhledem dotváří její malebnost. Patří mezi polojemnovlnná až polohrubovlnná plemena s trojstrannou užitkovostí (maso, mléko, vlna). V roce 1987 bylo plemeno zařazeno do světového genofondu ohrožených druhů hospodářských zvířat a od roku 1992 tvoří genovou rezervu ovcí v ČR (zdroj: Svaz chovatelů ovcí a koz a Genetické zdroje České republiky). 

Česká červinka: jedno z nejproslulejších původních krajových plemen 
v českých zemích. Původní krátkorohý skot českých červinek se choval na území Čech a zdá se, že byl často zaměňován s podobným červeným skotem, rozšířeným na území Moravy, Slezska a částečně i Slovenska. Tento skot byl často nazýván skotem keltickým, keltickými červinkami, což je jedním z důkazů keltského osídlení Čech a Moravy (zdroj: Svaz chovatelů českého strakatého skotu). 

Česká národní plemena

 · ovce
Šumavská ovce
Valašská ovce
· kozy
Bílá (bezrohá) krátkosrstá koza
Hnědá (bezrohá) krátkosrstá koza
· skot
Česká červinka
Český strakatý skot (Český strakatý hovězí dobytek)
· vepři
Přeštické černostrakaté prase
· koně
Českomoravský belgický kůň
Huculský kůň
Starokladrubský kůň
Slezský norik
· slepice
Česká slepice zlatá kropenatá (Česká zlatá kropenka, Češka)
Šumavanka
· husy
Česká husa
Česká husa chocholatá
 · králíci
Český červený králík
Český černopesíkatý
Český luštič
Český strakáč
Moravský bílý hnědooký
Moravský modrý králík
(zdroj: http://cs.wikipedia.org/)

Příklady tradičních druhů ovocných dřevin 

Bílé Karpaty patří mezi málo míst v České republice, kde se ještě dají nalézt staré a místní odrůdy ovocných dřevin. Oblast je bohatá hlavně na ojedinělé místní typy slivoní a hrušní. 
Slivoně (Vaňkova švestka, Valtrova, Štolcova a nejrozšířenější – Durancie), jabloně (Jaderničky, Kožuchy či Panenské), hrušně (Majdalenky či Oharkule) apod. Mimo to se v Bílých Karpatech ještě zachovaly druhy ovoce, které doplňovaly pestrou nabídku tradičních ovocných druhů. Na světlých a teplých lesních okrajích nebo u sušíren rostou dříny, v zahrádkách u domů bílé, červené nebo černé moruše. V teplejších polohách rostou rozložité jeřáby oskeruše, jejichž plody podobné malým hruštičkám pomáhají při žaludečních potížích a vyrábí se z nich ceněná pálenka (zdroj: ČSOP Bílé Karpaty). 

Text: Milan Kouřil

1 komentář:

  1. Dobrý den, na vašich stránkách jsem nikde nenalezla váš kontakt. Obsah blogu se mi velice líbí a chtěla jsem vás kontaktovat ohledně nabídky spolupráce s druhým největším internetovým knihkupectvím Megaknihy.cz. Pokud to bude jen trochu možné, napište mi, prosím, na pavlina@megaknihy.cz. Do předmětu uveďte název vaší stránky. Těším se na spolupráci, Pavlína Veselá

    OdpovědětVymazat