úterý 10. února 2015

Ministerstvo zemědělství informuje: Změny v podporách přímých plateb od roku 2015Produkční zemědělství bez používání anorganických hnojiv a pesticidů bylo pro většinu zemědělců ještě nedávno nepředstavitelné. Za posledních dvacet let však ekologické zemědělství dokazuje, že tato cesta existuje. Navíc, výroba biopotravin podléhá přísným kontrolám a musí splňovat náročné podmínky dané národní a evropskou legislativou. Přesto řada spotřebitelů stále na bio nahlíží jako na marketinkovou nálepku, která má z jejich kapsy vytáhnout jen více peněz. Jenomže, jaká je pravda?

Odpověď přináší cyklus informačních akcí pro ekologické zemědělce, producenty, obchodníky a spotřebitele, který pořádá Potravinářská komora České republiky. Na seminářích konaných ve vybraných krajských městech pod názvem Zvýšení produkce a rozvoj českého trhu s biopotravinami v novém programovacím období Evropské unie 2014 – 2020, přináší posluchačům fundovaný vhled do problematiky specialisté na slovo vzatí.

Přísné a ještě přísnější


Ing. Tomáš Kreutzer, ředitel Potravinářské komory ČR pro zahraniční vztahy a Společnou zemědělskou politiku EU společně se zástupci Ministerstva zemědělství prozradí, co nového se na ekologické zemědělce chystá i jak vypadá nový návrh evropských pravidel pro ekologickou produkci. Bioproducenty a ekozemědělce zajímá, zda dojde ke zpřísnění podmínek, jakým je například zrušení výjimek na užívání konvenčních osiv, které může zásadně zasáhnout rozvoj ekologického zemědělství v České republice.

O výrazném zpřísnění plošných kontrol ekologické produkce, které proběhlo v loňském roce, přednáší Ing. Milan Berka - KEZ o.p.s., ředitel jedné z našich největších kontrolních organizací. Na konkrétních příkladech vysvětluje fungující systém dohledatelnosti, nové limity pro výskyt reziduí nepovolených látek a způsoby vzájemného předávání informací o výsledcích kontrol.

Ing. Jindřich Fialka, ředitel odboru potravinářské výroby a legislativy Ministerstva zemědělství ČR, radí, jak se orientovat v tuzemských a evropských značkách kvality. Přináší bližší informace o tom, které potraviny lze dle nové platné definice označovat za skutečně české.

Živá půda – základ ekologického zemědělství


Klíčem ke zdravým potravinám je kvalitní péče o úrodnou a živou půdu. Té však v České republice bohužel rapidně ubývá. O významu živých organismů v půdě a vybraných ekozemědělských technikách, díky kterým dnes dokážeme i bez anorganických hnojiv půdu zkvalitňovat, přednáší Ing. Roman Rozsypal, CSc. z Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského.

Závěr semináře je vždy věnován aktuální situaci ve výrobě biopotravin a problematice jejich odbytu a propagace. Od Ing. Andrei Hrabalové se přítomní dozví, proč jsou v Čechách malí biovýrobci beznadějně vyprodání a velcí jen stěží nachází odbyt. Polemika o tom, zda se chováme jako rozvojová země, kdy vyvážíme kvalitní suroviny a doma kupujeme dovozové biovýrobky vyrobené z českých surovin, zakončí celé setkání.

Brno či Liberec?


Informační akce Potravinářské komory již proběhla v Ostravě, Českých Budějovicích, Jihlavě a Pardubicích. Další se koná v Brně 12. února 2015. Odborníci na problematiku biopotravin a ekologického zemědělství vystoupí se svými prezentacemi pak už jen ve čtvrtek 19. března 2015 v Liberci.

(red)Žádné komentáře:

Okomentovat