čtvrtek 16. května 2013

V dubnu se sešla volební valná hromada Bioprodejen Svazu PRO-BIO

Dne 14. dubna 2013 se v Praze v Melantrichově ulici konala valná hromada členů pobočky PRO-BIO Svazu ekologického zemědělství—Bioprodejen Svazu PRO-BIO.
Po zahájení volební valné hromady v 10 hodin paní Jana Lukešová, správce odborné sekce, zahájila volební valnou hromadu, přivítala přítomné. Oznámila, že se přítomní nesešli v usnášeníschopném počtu a po 30 minutách vyhlásila náhradní valnou hromadu, se začátkem v 10:30 hodin. 
Dle stanov Svazu PRO-BIO je valná hromada je usnášeníschopná, jsou-li přítomni členové osobně nebo prostřednictvím zástupců v počtu vyšším než 50% členů svazu registrovaných ke dni konání valné hromady. Není-li valná hromada usnášeníschopná do 30 minut od doby uvedené na pozvánce jako počátek valné hromady, zahájí se po uplynutí této doby náhradní valná hromada, jednající s nezměněným pořadem jednání. Ta je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných či zastoupených nadpoloviční většinou platných hlasů.

Přítomni byli níže uvedení zástupci bioprodejen: 

· Melanie Kautzová – Zdravá výživa, Bruntál 

· Otakar Jiránek – Country Life, Praha

· Jana Lukešová – Bazalka, Hradec Králové 

· Jarmila Chladová – Zdravá výživa Litomyšl

· Anna Losenická – Zdravá výživa Zbraslav

· Monika Kopecká - BiJo jako od maminky

a dva hosté:

· Johana Mašková – nová administrativní pracovnice

· Ema Jiránková – zástupkyně PR Country Life

Přítomní se navzájem představili a pan Otakar Jiránek je seznámil se svou firmou Country Life, která hostila v letošním roce Valnou hromadu Bioprodejen Svazu PRO-BIO v Melantrichově ulici v Praze. Paní Lukešová oznámila ukončení činnosti paní Dany Jindrové ve vedení administrativy odborné sekce Bioprodejny Svazu PRO-BIO. Tuto funkci převzala Johana Mašková, která se zároveň představila. V současnosti působí jako projektová manažerka Bazalka s.r.o. Všechny kontaktní údaje zůstávají stejné. 
Na valné hromadě došlo ke schválení Výroční zprávy o činnosti pobočky za rok 2012. Přítomní s ní nejprve byli seznámeni a paní Lukešová krátce shrnula dění v loňském roce. 

Schválení výroční zprávy a účetní uzávěrky za rok 2012


Přítomni měli možnost si prohlédnout zpracované účetnictví za rok 2012, byli seznámeni s peněžním stavem na účtu a hotovosti v pokladně. Hospodářský výsledek za rok 2012 činí 16344,44 Kč, ke dni 31.12.2012 byl zůstatek na účtu 161058,09 Kč. Účetně byly odepsány pohledávky z letákové akce 2009 (Moravan – masná výroba a Lněničková – Bio spirilína) do nedaňových položek.
Výroční zpráva i uzávěrka byly schváleny.

S hostem o marketingu

Host Valné hromady – projektová manažerka Johana Mašková přednesla prezentaci o marketingu. Prezentace se týkala hlavně praktického využití marketingu, podpory značky prodejny a bio. Zabývala se facebookem a jeho využitím jako prostředku komunikace se zákazníky. Dále možnostmi prodejních akcí s podporou velkoobchodů, jež mohou pozitivně zvýšit tržby. V neposlední řadě možnosti certifikace prodejny či stravovacího provozu KEZ. 
Valná hromada se zabývala i možnostmi půjček ze svépomocného fondu. 

Diskuze

Obohacením valné hromady byla diskuze. Dění okolo Bio ve Francii a GMO potraviny velice poutavě přednesl pan Jiránek. Na pobočce jsou k dispozici zajímavé materiály k GMO od paní Jarmily Chladové. Je možné je zapůjčit. Paní Monika Kopecká z prodejny Bio od maminky vnesla dotaz, proč paní Nesrstová uvádí v rozhlase ceny bioproduktů jako prodejní a pro nás obchodníky to jsou ceny nákupní, což nás jako obchodníky znevýhodňuje. „Na Radě Svazu jsme se s manažerkou Svazu dohodly, že pokud se bude udávat jakákoliv prodejní cena biovýrobku, musí se 
i říci, jestli to jsou ceny na obchodě nebo na farmě,“ uvedla k tomuto bodu Jana Lukešová. Podobná témata se diskutovala i během oběda (mezi 12,30 a 13,00), jež si přítomní mohli vychutnat v restauraci Country Life. Po příjemném jídle se potom diskuze ubírala na téma budoucnosti Bioprodejen Svazu PRO-BIO. 

Plán aktivit Bioprodejen Svazu PRO-BIO na rok 2013
· Návštěva již tradičních výstav BioFach v Norimberku a Biostyl v Praze
· Od května je rozesílán dotazník bioprodejnám, který bude mapovat stav svazových bioprodejen, jejich spolupráci s ekofarmami
· Tisk a distribuce obalového materiálu pro bioprodejny – je zájem o sáčky různých velikostí, tašky jak papírové tak odbouratelné, kelímky na horké nápoje
· Komunikační kanál pro bioprodejny - Časopis pro bioprodejny bude vycházet pouze v elektronické podobě 1x za ¼ roku .Obsahem by měly být informace ze Svazu PRO-BIO, upozornění na legislativní změny v povinnostech obchodníka, zbožíznalectví biopotravin, upozornění na kontroly probíhající v našich prodejnách, o novinkách a zajímavých farmách , kurzy a vše , co by nám pomohlo v podnikání kromě lobbingu
· Do 08/2013 probíhá Projekt OPLZZ (mimo Prahu) zaměřený na vzdělávání pracovníků bioprodejen
· Exkurze do výroben biovýrobků a kosmetických firem ( čokoládovny Vivani, kosmetická firma Weleda, Dr.Hauschka……..) V dotazníku nabídneme možnosti a záleží na zájmu bioprodejen
· Možnost dalšího vzdělávání dle zájmu bioprodejen v roce 2014– sběr požadavků
· Soutěž bioprodejna roku v rámci soutěže Biopotravina roku Svazu PRO-BIO s vyhlášením na Bioakademii  - pravidla, nominace, porota, ceny, zájem

1 komentář:

  1. Sociální obchodování spočívá v otevření trhů pro každého. Na eToro se můžete spojit, obchodvat a sdílet znalosti s miliony obchodníků a investorů. Navíc můžete kopírovat obchodní rozhodnutí obchodníků, kteří odpovídají vaší strategii. Registrujte se nyní a získejte chytřejší obchodní rozhodnutí využitím rozumu našich obchodníků s nejlepšími výsledky.

    Obchodujte kdekoliv - Čas jsou peníze. Obchodujte na počítači, mobilu a tabletu

    Otevřené obchody na eToro: 227,651,647

    OdpovědětVymazat