úterý 6. března 2012

Není vám lhostejná situace vašeho odvětví? Zapojte se do práce v odborných skupinách, abyste mohli ovlivnit budoucnost

Nastala doba přípravy Společné zemědělské politiky po roce 2013. PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců pochopitelně již od začátku hraje velmi aktivní roli při nejrůznějších jednáních, je přítomen na všech kulatých stolech, pracovních skupinách i formálních setkání při Ministerstvu životního prostředí ČR a Ministerstvu zemědělství ČR. Mimo to se zapojuje do dalších nejrůznějších neformálních seskupení. „Avšak tato politická a vrcholová úroveň přípravy Společné zemědělské politiky může mít smysl jen tehdy, budeme-li si jisti, čeho chceme dosáhnout, a za jakých podmínek. Zatímco doposud se jednalo vesměs o legislativní návrhy ze strany Evropské komise a reakce ČR, nyní přichází čas přípravy managementů a výpočtu sazeb,“ vysvětluje Kateřina Nesrstová, manažerka PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců. A právě zde je třeba, aby aktivní roli převzali ekologičtí sedláci. „S tímto potřebujeme pomoci od vás, zemědělců, kteří se zabýváte každodenní praxí a znáte na vlastní kůži podmínky, za kterých se dá dobře a smysluplně ekologicky hospodařit,“ doplňuje Kateřina Nesrstová. 
Z tohoto důvodu centrála Svazu PRO-BIO začala s avizovaným ustanovením pracovních skupin, které se budou zabývat jednotlivými tématy Společné zemědělské politiky. 

Pracovní skupiny 

Vzniknou téměř dvě desítky pracovních skupin, které mají stanovená témata, jimiž se budou zabývat. Na ekologicky hospodařících sedlácích je nyní řada, aby se aktivně zapojili. Každý se může přihlásit do libovolného množství skupin, je však třeba, aby si uvědomil, kolik času je schopen do té či oné skupiny investovat a zda má skutečně podložené informace z praxe. „Avšak to, že se do nich přihlásíte, neznamená, že budete pouze přijímat informace na dané téma - naopak, informace budeme nutně potřebovat my a to jak technického rázu (jaké odrůdy, jaká plemena, jaké spony, řádky, jaké investice, jaké podnože, jaká opatření, jaký objem peněz atd.), tak i ekonomického rázu (kalkulace dotací, ekonomik a farmy, ekonomika produkce atd.),“ vysvětlila Kateřina Nesrstová. 

VÝZVA
Vážení členové Svazu PRO-BIO, kteří máte zájem o účast v pracovních skupinách, ale z časových důvodů se ještě centrále neozvali, učiňte tak co nejdříve.Vaše účast v těchto skupinách PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců potřebuje, aby bylo možné připravit kvalitní podklady pro důležitá jednání s Ministerstvem zemědělství ČR a Ministerstvem životního prostředí ČR.Přípravy nelze podcenit

V následujícím období se dají očekávat složitá vyjednávání. Jestliže se nepodaří sesbírat velmi konkrétní a podložená data o potřebách ekologického zemědělství, současné praxi a nutných změnách, nelze očekávat výrazný úspěch. „Proto vás prosím, přihlaste se do těchto pracovních skupin, poskytněte nám data, která máte. Pochopitelně zachováme anonymitu údajů. Pomůžete nám i sami sobě!,“ vyzývá manažerka svazu. 
S potěšením lze dodat, že mnozí členové PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců se již do uvedených pracovních skupin přihlásili. V současné době se postupně utváří jejich složení, a tak je nejvyšší čas (pokud jste tak již neučinili) zapojit se. „Víme o členech svazu, jejichž práce v těchto skupinách by byla velmi přínosná. Doufáme, že tuto naši výzvu vyslyší a přiloží ruku k dílu, vždyť první jednání začnou co nevidět,“ uzavírá Kateřina Nesrstová. 
Činnost pracovních skupin bude probíhat regionálně, čas od času se uskuteční centrální setkání. Převážně se bude jednat přes e-maily nebo telefonicky. 

Pracovní skupiny a jejich témata:
 
1ekologické sady: extenzivní X intenzivní, zakládání, údržba, pěstební zásahy, druhy ovoce a ovocných dřevin pro EZ, definice sadu, definice výsadby, návrh plateb(extenzita/intenzita)
2. zelenina: příprava půdy, zakládání porostů, pěstební zásahy, ochrana rostlin, druhy vhodné pro EZ, návrh plateb
3. vinice a biovíno: příprava půdy, zakládání porostů, pěstební zásahy, ochrana rostlin, druhy vhodné pro EZ, množství povolených látek a přípravků, návrh plateb
4. orná půda: ochrana půdy proti erozi, hnojení (org., stat., zel.), osevní postupy (greening),ochrana struktury půdy, vlastnosti půd (chem., fyz., biolog.) 
5. plodiny na orné půdě (okopaniny, obilniny, olejniny apod.): příprava půdy, zakládání porostů, pěstební zásahy, ochrana rostlin, druhy vhodné pro EZ, návrh plateb
6. byliny a léčivé rostliny
7. zpracování na farmě, investice v EZ: investice do zpracovatelských kapacit (bodové zvýhodnění EZ + mladí farmáři), svépomocné práce (oceňování, možnost vykazovat jako kofinancování), podpora účasti na trzích, balící technika, dotace na přípravu závazných metodik (bourárny masa, balení a označování zeleniny, zpracování masa na farmě, zpracování a výroba mléka apod.), transakční náklady
8. odbyt zemědělských produktů, marketing
9. odbytová družstva: spojování producentů a zpracovatelů, zakládání družstev (zpracovatelsko-odbytových organizací) – dotace na provoz, dotace na osobní náklady apod.
10. podpora genových zdrojů, starých a regionálních plodin: příprava seznamu (zvířata, rostliny), návrh podmínek chovu a pěstování, návrh plateb, chov hospodářských zvířat, návrh druhů a plemen pro EZ, návrhy plateb (extenzita/intenzita)
11. akvakultura: požadavky na chov ryb, možnosti podpory, odbytové možnosti
12. TTP a masný skot: podpora VDJ, plemena vhodná pro EZ, ekonomika chovu
13. mléčný skot: plemena vhodná pro EZ, ekonomika chovu, ekonomika výroby mléka, odbyt, zpracování
14. kozy, ovce: plemena vhodná pro EZ, ekonomika chovu a výroby, zpracování a odbytu mléka
15. drůbež, produkce vajec: ekonomika provozu, odbytové možnosti, specifika chovu v EZ
16. biodiverzita: podpora biodiverzity při zemědělském hospodaření, přínosy biodiverzity, podpora biodiverzity prostřednictvím dotačních možností
17. agroturistika: propojení agroturistiky a hospodaření, propagace a nabídka služeb, budování klientely
18. poradenské potřeby: kvalita a obsah poradenství, jeho dostupnost, okruhy poradenství
19. bioosiva: nároky na bioosiva, ošetřování bioosiv, šlechtění, množení bioosiv
 

1 komentář:

  1. Sociální obchodování spočívá v otevření trhů pro každého. Na eToro se můžete spojit, obchodvat a sdílet znalosti s miliony obchodníků a investorů. Navíc můžete kopírovat obchodní rozhodnutí obchodníků, kteří odpovídají vaší strategii. Registrujte se nyní a získejte chytřejší obchodní rozhodnutí využitím rozumu našich obchodníků s nejlepšími výsledky.

    Připojte se k úspěchu - Spojte se s více než 4,000,000 investorů a obchodníků ze 170 zemí

    Otevřené obchody na eToro - 227,651,647

    OdpovědětVymazat